Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2019 ROKU

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2019 ROKU

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-09-30
Typ:
obligatoryjne biegłych rew.
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Obligatoryjne szkolenie biegłych rewidentów w 2019 roku.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów. Realizowany jest na podstawie uchwały KRBR nr 941/23/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku. Obowiązuje 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów., który rozpoczął się 1 stycznia 2018 roku .

Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta (wykonującego i niewykonującego zawód) w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

- 72 godziny lekcyjne poprzez udział w szkoleniu prowadzonym przez jednostki uprawnione

- co najwyżej 48 godzin lekcyjnych w ramach samokształcenia w formach określonych w paragrafie 3 rozporządzenia.

Obowiązkowo w każdym roku należy odbyć 24 godziny szkolenia obligatoryjnego.

Proponujemy szkolenia z 4 modułów szkoleniowych, realizowanych w dni powszednie po 8 godzin lekcyjnych od godz. 8.30. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Prosimy o wybranie dla siebie odpowiednich tematów:

1. Moduł 6.2017.AR.8 - "Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes - kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami”.
 - 8 godzin szkolenia (1 dzień),
- koszt uczestnictwa: 360 zł,
- planowane terminy:
24.VI.2019 - I grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

21.X.2019 - II grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

26.XI.2019 - III grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

 

2. Moduł 25.2019.A.16 - "Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności".
- 16 godzin szkolenia (2 dni),
- koszt uczestnictwa: 520 zł,
- planowane terminy:
25 i 26.VI.2019 - I grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

22 i 23.X.2019 - II grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

27 i 28.XI.2019 - III grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

 

3. Moduł 26.2019.AR.8 - "Dokumentacja cen transferowych - procedury badania".
- 8 godzin szkolenia (1 dzień),
- koszt uczestnictwa: 360 zł,
- planowane terminy:
23.IX.2019 - I grupa - wykładowca: Ilona Bienias

13.XI.2019 - II grupa - wykładowca: Ilona Bienias

 

4. Moduł 29.2019.R.8 - "Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe".
- 8 godzin szkolenia (1 dzień),
- koszt uczestnictwa: 360 zł,
- planowane terminy:
08.XI.2019 - I grupa - wykładowca Artur Hołda

06.XII.2019 - II grupa - wykładowca Artur Hołda

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- pogłębienie wiedzy w danej tematyce (module) związanej z wykonywaniem zawodu,

- uzyskanie możliwości wykonywania zawodu w kolejnym roku,

- utrwalenie umiejętności przewidywania skutków i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

Informacja o kadrze:

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

  1. mgr Ilona BIENIAS - biegły rewident, praktyk, właściciel biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego - EUROFIN Sp. z o.o., autor kompleksowego opracowania „przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”, wieloletni wykładowca SKwP w całej Polsce, specjalista ds. rachunkowości. (Moduł VIII, X, XI)
  2. dr hab. Artur HOŁDA - prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certifield Internal Controls Auditor). (Moduł II, X, XI)
  3. mgr Justyna Beata ZAKRZEWSKA - biegły rewident, członek ACCA, współtłumaczka i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich, „Przewodnik zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Wykładowca szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, ustawy o rachunkowości (Moduł II, VIII, IX)

 

PRZY ZGŁOSZENIU ONLINE (guziczek "zapisz się") PROSIMY NUMER SZKOLENIA I GRUPY PODAĆ

W POLU "Informacje dodatkowe"

KARTA ZGŁOSZENIA  ( WORDPDF );  KOMUNIKAT ( PDF )

 

Dla każdego z uczestników zapewniamy catering i ciekawy upominek.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO