Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2017 ROKU

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2017 ROKU

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2017-12-20
Typ:
obligatoryjne biegłych rew.
Tryb:
do południa
Opłata:
0,- zł od osoby,
zapisz się

Obligatoryjne szkolenie biegłych rewidentów w 2017 roku.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów. Realizowany jest na podstawie uchwały KRBR nr 309/9/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku.

Obowiązuje 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, który rozpoczął się 1 stycznia 2015 roku i kończy się 31 grudnia 2017 roku.

Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta (wykonującego i niewykonującego zawód) w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

- 72 godziny lekcyjne poprzez udział w szkoleniu prowadzonym przez jednostki uprawnione

- co najwyżej 48 godzin lekcyjnych w ramach samokształcenia w formach określonych w paragrafie 3 rozporządzenia.

Proponujemy szkolenia z 10 modułów szkoleniowych, realizowanych w dni powszednie po 8 godzin lekcyjnych od godz.8.30. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

 

Treści kształcenia

Wybraliśmy dla Państwa 10 modułów tematycznych.

Prosimy o wybranie dla siebie odpowiednich tematów:

1. Moduł V - "Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej - ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie"

- blok rachunkowość i rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł

Planowane terminy:

- II grupa: 19 i 20.10.2017  - wykładowca: Artur Hołda

2. Moduł VI - "Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek"

- blok rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni),

-koszt uczestnictwa: 420 zł

Planowane terminy:

- I grupa: 26 i 27.10.2017 - wykładowca: Justyna Zakrzewska

 

3. Moduł VIII - "Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym"

  - blok rachunkowość - 8 godzin szkolenia (1 dzień),

- koszt uczestnictwa: 290 zł

Planowane terminy:

- I grupa: 17.11.2017 - wykładowca: Artur Hołda4. Moduł IX - "Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi"

  - blok rewizja finansowa - 8 godzin szkolenia (1 dzień),

- koszt uczestnictwa: 290 zł

Planowane terminy:

- I grupa: 06.11.2017 

 

5. Moduł X - "Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe i podatkowe"

  - blok rachunkowość - 16 godzin szkolenia (2dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł

Planowane terminy:

- I grupa: 23 i 24.10.2017 - wykładowca: Ilona Bienias

- II grupa: 07 i 08.12.2017 - wykładowca: Artur Hołda

 

6. Moduł XII - "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"

 - blok rachunkowość - 8 godzin szkolenia (1 dzień),

- koszt uczestnictwa: 290 zł

Planowane terminy:

- I grupa: 27.10.2017 - wykładowca: Artur Hołda

8. Moduł XIV - "Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych"

- blok rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł

Planowane terminy:

- I grupa: 27 i 28.11.2017 - wykładowca Elżbieta Pudło

- II grupa: 05 i 06.12.2017 - ANULOWANE

9. Moduł XXIII - "Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego"

- blok rachunkowość i rewizja finansowa - 8 godzin szkolenia (1 dzień)

- koszt uczestnictwa: 290 zł

Planowane terminy:

- I grupa: 12.10.2017 - wykładowca: Ilona Bienias

 

10. Moduł XXVI - "Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania"

- blok rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni),

- koszt uczestnictwa: 420 zł

Planowane terminy:

- I grupa: 12 i 13.10.2017  - wykładowca: Elżbieta Pudło

- II grupa: 15 i 16.11.2017 - wykładowca: Ewa Sobińska

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie:- pogłębienie wiedzy w danej tematyce (module) związanej z wykonywaniem zawodu,- uzyskanie możliwości wykonywania zawodu w kolejnym roku,- utrwalenie umiejętności przewidywania skutków i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie testu.Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)


Informacja o kadrze:

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

  1. mgr Ilona BIENIAS - biegły rewident, praktyk, właściciel biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego - EUROFIN Sp. z o.o., autor kompleksowego opracowania „przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”, wieloletni wykładowca SKwP w całej Polsce, specjalista ds. rachunkowości. (Moduł VIII, X, XI)
  2. dr hab. Artur HOŁDA - prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certifield Internal Controls Auditor). (Moduł II, X, XI)
  3. dr Danuta KRZYWDA - dr nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki w UniwersytecieEkonomicznym w Krakowie, biegły rewident, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Rozwoju Edukacji i Badań w zakresie Rachunkowości (Moduł II, VII, X)
  4. mgr Justyna Beata ZAKRZEWSKA - biegły rewident, członek ACCA, współtłumaczka i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich, „Przewodnik zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Wykładowca szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, ustawy o rachunkowości (Moduł II, VIII, IX)
  5. mgr Elżbieta PUDŁO - biegły rewident, wiceprezes zarządu, główny księgowy. Wykładowca na kursach certyfikowanych w SKwP. Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru (Moduł II, XI)

 

PRZY ZGŁOSZENIU ONLINE (guziczek "zapisz się") PROSIMY NUMER SZKOLENIA I GRUPY PODAĆ

W POLU "Informacje dodatkowe"

KARTA ZGŁOSZENIA  ( WORD, PDF );  KOMUNIKAT ( PDF )

 

Dla każdego z uczestników zapewniamy catering i ciekawy upominek.


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO