Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2016 ROKU

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2016 ROKU

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2016-12-01
Typ:
obligatoryjne biegłych rew.
Tryb:
do południa
Opłata:
0,- zł od osoby,
zapisz się

Obligatoryjne szkolenie biegłych rewidentów w 2016 roku.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów. Realizowany jest na podstawie uchwały KRBR nr2892/53/2015 z dnia 10 marca 2015 roku.

Według uchwały KRBR obowiązuje 3-letni okres  rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów., który rozpoczął się 1 stycznia 2015 roku i kończy się 31 grudnia 2017 roku.

Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta (wykonującego i niewykonującego zawód) w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

- 72 godziny lekcyjne poprzez udział w szkoleniu prowadzonym przez jednostki uprawnione,

- co najwyżej 48 godzin lekcyjnych w ramach samokształcenia w formach określonych w paragrafie 3 rozporządzenia.

Proponujemy szkolenia z 6 modułów szkoleniowych, realizowanych w dni powszednie po 8 godzin lekcyjnych od godz. 8.30. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

 

Treści kształcenia

Wybraliśmy dla Państwa 6 modułów tematycznych (z 19 proponowanych przez KRBR).

Prosimy o wybranie dla siebie odpowiednich tematów:

 

1. Moduł X - Wartość godziwa wg MSSF oraz ustawy o rachunkowości

- blok rachunkowość - 16 godzin szkolenia (2 dni), - koszt uczestnictwa: 420 zł - planowane terminy szkolenia:

21 i 22.09.2016 - I grupa - wykładowca: Danuta Krzywda

05 i 06.12.2016 - II grupa - wykładowca: Artur Hołda

 

2. Moduł XI - Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych

- blok rachunkowość - 8 godzin szkolenia (1 dzień), koszt uczestnictwa: 290 zł - planowane terminy szkolenia:

10.10.2016 - I grupa - wykładowca: Elżbieta Pudło

17.11.2016 - II grupa - wykładowca: Artur Hołda

 

3. Moduł XII - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej - ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie

- blok rachunkowość i rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni), koszt uczestnictwa: 420 zł - planowane terminy szkolenia:

 

24 i 25.10.2016 - II grupa - wykładowca: Artur Hołda 

  

4. Moduł XIII - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

- blok rewizja finansowa - 16 godzin szkolenia (2 dni), koszt uczestnictwa: 420 zł - planowane terminy szkolenia:

18 i 19.10.2016 - I grupa - wykładowca: Justyna Zakrzewska

01 i 02.12.2016 - II grupa - wykładowca: Justyna Zakrzewska

13 i 14.12.2016 - III grupa - wykładowca: Justyna Zakrzewska

 

5. Moduł XIV - Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

- blok rewizja finansowa - 8 godzin szkolenia (1dzień), koszt uczestnictwa: 290 zł - planowane terminy szkolenia:

04.10.2016 - I grupa - wykładowca: Ilona Bienias

06.10.2016 - II grupa - wykładowca: Ilona Bienias

17.10.2016 - III grupa - wykładowca: Justyna Zakrzewska

30.11.2016 - IV grupa - wykładowca: Justyna Zakrzewska

12.12.2016 - V grupa - wykładowca:  Justyna Zakrzewska

 

6. Moduł XV - Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym

- blok rachunkowość - 8 godzin szkolenia (1 dzień), koszt uczestnictwa: 290 zł - planowane terminy szkolenia:

11.10.2016 - I grupa - wykładowca: Elżbieta Pudło

18.10.2016 - II grupa - wykładowca: Ilona Bienias

29.10.2016 - III grupa - wykładowca: Ilona Bienias

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie:- pogłębienie wiedzy w danej tematyce (module) związanej z wykonywaniem zawodu,- uzyskanie możliwości wykonywania zawodu w kolejnym roku,- utrwalenie umiejętności przewidywania skutków i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie testu.Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)


Informacja o kadrze:

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

  1. mgr Ilona BIENIAS - biegły rewident, praktyk, właściciel biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego - EUROFIN Sp. z o.o., autor kompleksowego opracowania „przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”, wieloletni wykładowca SKwP w całej Polsce, specjalista ds. rachunkowości. (Moduł VIII, X, XI)
  2. dr hab. Artur HOŁDA - prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certifield Internal Controls Auditor). (Moduł II, X, XI)
  3. dr Danuta KRZYWDA - dr nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki w UniwersytecieEkonomicznym w Krakowie, biegły rewident, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Rozwoju Edukacji i Badań w zakresie Rachunkowości (Moduł II, VII, X)
  4. mgr Justyna Beata ZAKRZEWSKA - biegły rewident, członek ACCA, współtłumaczka i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich, „Przewodnik zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Wykładowca szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, ustawy o rachunkowości (Moduł II, VIII, IX)
  5. mgr Elżbieta PUDŁO - biegły rewident, wiceprezes zarządu, główny księgowy. Wykładowca na kursach certyfikowanych w SKwP. Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru (Moduł II, XI)

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  ( WORD, PDF );  KOMUNIKAT ( PDF )

PRZY ZGŁOSZENIU ONLINE (guziczek "zapisz się") PROSIMY NUMER SZKOLENIA I GRUPY PODAĆ

W POLU "Informacje dodatkowe"

 

Dla każdego z uczestników zapewniamy catering i ciekawy upominek.


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO