Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW- KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW I KSIĘGOWYCH

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW- KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW I KSIĘGOWYCH

Miasto:
Tarnów
Typ:
obligatoryjne biegłych rew.
Tryb:
Opłata:
380,- zł od osoby,
zapisz się

 

NAZWA KURSU" KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW I KSIĘGOWYCH"

 

Moduł  28  - 8 godzin szkolenia - 1 dzień 

 

Informacja dla Biegłych Rewidentów 

 

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym , który rozpoczął się 1.01.2018 r

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).
Szczegółowy wykaz obowiązków i wymagań formalnych związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów, znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR.

Treści kształcenia:

1.Rewizja finansowa – zagadnienia wynikające z Kodeksu spółek handlowych w procesie badania sprawozdania finansowego

Akceptacja klienta i zlecenia

Planowanie badania

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

2. Rewizja finansowa – inne usługi atestacyjne związane z kodeksem spółek handlowych

Rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji

Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych – charakterystyka usług, jej przeprowadzanie i dokumentowanie

3. Pozostałe zagadnienia powiązane z kodeksem spółek handlowych

Inne usługi, które mogą być przeprowadzone przez biegłych rewidentów określone w kodeksie spółek handlowych – charakterystyka usługi, jej przeprowadzenie i dokumentowanie

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- pogłębienie wiedzy w danej tematyce (module) związanej z wykonywaniem zawodu,

- uzyskanie możliwości wykonywania zawodu w kolejnym roku,

- utrwalenie umiejętności przewidywania skutków i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

Informacja o kadrze: JOANNA ŻUKOWSKA  -  KALITA 

 

mgr Joanna Żukowska-Kalita

 

Biegły rewident nr  w rejestrze 11744 , członek komisji ds. standaryzacji, Zastępca Dyrektora Biura Badań Sprawozdań Finansowych i Innych Usług Biegłego Rewidenta 

Autor podręcznika " Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych " 

Absolwentka magisterskich studiów ekonomicznych oraz studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; aktualnie w trakcie studiów doktoranckich. Biegły rewident od 2009 roku, 15 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie w średniej firmie audytorskiej, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 7 lat wykonuje opinie na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych. Od 12 lat posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów kadencji 2015-2019. Tłumacz IFAC Międzynarodowych Standardów Badania oraz Kodeksu Etyki. Współautorka „Przewodnika MSB – procedury” oraz współtwórca aplikacji Kompas 2.0. Wieloletni wykładowca m.in.: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa. Autorka kilku artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO