Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBLIGATORYJE SZKOLENIE BIEŁYCH REWIDENTÓW - METODY WYBORU POZYCJI DO BADAŃ ZGODNOŚCI I BADAŃ WIARYGODNOŚCI

OBLIGATORYJE SZKOLENIE BIEŁYCH REWIDENTÓW - METODY WYBORU POZYCJI DO BADAŃ ZGODNOŚCI I BADAŃ WIARYGODNOŚCI

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-10-29
Typ:
obligatoryjne biegłych rew.
Tryb:
do południa
Opłata:
820,- zł od osoby,
zapisz się

 KURS "METODY WYBORU POZYCJI DO BADAŃ ZGODNOŚCI I BADAŃ WIARYGODNOŚCI"

Moduł  25  - 16 godzin szkolenia - 2 dni:
 

29.10.2019r od godz. 9.00
30.10.2019r od godz. 9.00

 

Miejsce realizacji: sala wykładowa SKwP O/Tarnów  przy ul. Kopernika 8/2

Informacja dla Biegłych Rewidentów 

 

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym , który rozpoczął się 1.01.2018 r

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

  • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).
Szczegółowy wykaz obowiązków i wymagań formalnych związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów, znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie
2. Metoda pełna i wybór celowy
3. Badanie wyrywkowe populacji (próbkowanie)
4. Losowe i nielosowe techniki wyboru jednostek próbki
5. Wybór jakościowy w badaniach zgodności
6. Wybór wartościowy w testach szczegółowych
7. Sprawdzian wiadomości

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- pogłębienie wiedzy w danej tematyce (module) związanej z wykonywaniem zawodu,

- uzyskanie możliwości wykonywania zawodu w kolejnym roku,

- utrwalenie umiejętności przewidywania skutków i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

"Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach. Podstawą do
sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności
podpisywana przez słuchacza. Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 4 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Dz. U.2017
poz.2391"

Informacja o wykładowcy :

Waldemar K. Lachowski

 

Biegły rewident. Członek PIBR, SKwP oraz brytyjskiego stowarzyszenia dyplomowanych księgowych (ACCA) – od 2013 r. jako FCCA. Od wielu lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, świadczeniem innych usług atestacyjnych i pokrewnych oraz doradztwem w dziedzinie rachunkowości, rewizji finansowej i kontroli wewnętrznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Polsce i Wielkiej Brytanii dla takich firm jak Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers oraz Rewiks. Od 2011 r. działa jako niezależny ekspert niezwiązany z żadną firmą audytorską.

 

Jako autor, recenzent, doradca oraz wykładowca od lat pomaga biegłym rewidentom z mniejszych firm audytorskich we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Badania. W samorządzie biegłych rewidentów był m.in. członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (2 kadencje), Komisji ds. standaryzacji (2 kadencje) oraz Komisji ds. szkoleń (1 kadencję).

 

Opublikował liczne artykuły na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej na łamach m.in.: „Accountancy”, „IFRS News”, „Rachunkowości”, „Monitora Rachunkowości i Finansów”, „Businessman Magazine”, „Nowych Rynków Kapitałowych”, „Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Autor podręczników ,,Planowanie badania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne’’ (PIBR 2009), ,,Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek’’ (CE PIBR 2016) oraz ,,Sztuka wyboru’’ (cz. I i II, CE PIBR 2019). Współautor podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej” (PIBR 2011).

 

Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte na temat rewizji finansowej, rachunkowości i kontroli wewnętrznej (w tym dla UKNF, NIK, Sopockiej Szkoły Biznesu oraz BPP Professional Education).

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO