Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU BIUREM RACHUNKOWYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU BIUREM RACHUNKOWYM

Miasto:
Tarnów
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU BIUREM RACHUNKOWYM"

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

PROMOCJA DLA CZŁONKÓW KLUBU KSIĘGOWEGO  BIUR RACHUNKOWYCH  W WYSOKOŚCI - 270 ZŁ

Treści kształcenia:

1. Czy Księgowa powinna bać się myszy? 

 Rozwiązania programistyczne usprawniające pracę w biurze rachunkowym. Główne założenia efektywnego wykorzystania oprogramowania wspierającego  pracę Księgowych. 
 
2. Czy urządzenie może zastąpić pracownika biura rachunkowego?
 Popularne metody wykorzystania rozwiązań sprzętowych w podnoszeniu efektywności i obniżeniu kosztów prowadzenia biura rachunkowego. 
 
4. Czyżby koniec tradycyjnej księgowości?
 Sztuczna inteligencja to nadchodząca rewolucja w księgowości. Poznaj, zrozum i wykorzystaj nadchodzące możliwości.
 

5. Nie samą intuicją człowiek żyje                                                                                                                                                                                                

Jak wspierać proces zarządzania i podejmowania decyzji w biurze rachunkowym za pomocą oprogramowania?
 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

 

Informacje o kadrze:

Cezary Paszuk - trener Wechsler Polska

Trener i konsultant. Twórca autorskich programów szkoleniowych i nowatorskich rozwiązań strategicznych.

Autor i realizator programów szkoleniowych i warsztatów. Metodykę pracy opiera na precyzyjnym badaniu potrzeb klienta i projektowania specyficznych rozwiązań służących ich realizacji. W pracy wykorzystuje nowatorskie metody nauczania i multimedialne środki dydaktyczne. Stosuje gry i ćwiczenia, a aspekty wykładowe popiera licznymi przykładami. Błyskawicznie nawiązuje przyjazne relacje z grupą i wywołuje duże zaangażowanie i motywację do rozwoju. Entuzjazm i energia, oraz obrazowy język, to jego znaki rozpoznawcze.

Jego doświadczenie to 10 lat pracy menedżerskiej i 12 lat prowadzenia doradztwa i szkoleń w zakresie szeroko pojętych kontaktów z klientami i zarządzania. Praktykę trenerską i menedżerską zdobywał w turystyce, mediach i branży finansowej jako Dyrektor Sprzedaży, Szef Redakcji, Dyrektor Działu Reklamy, oraz członek Rady Nadzorczej odpowiedzialny za rozwój kadry menedżerskiej. Dla swoich klientów realizował duże projekty rekrutacyjne, doradzał w zakresie organizacji działów handlowych i motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz systemów ocen pracowniczych. Moderował spotkania poświęcone opracowywaniu strategii rozwoju firm.

 

Ma 47 lat, Uwielbia podróze i dobrą ksiązkę.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO