Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Najważniejsze zmiany w podatku PIT-CIT w 2019 roku

Najważniejsze zmiany w podatku PIT-CIT w 2019 roku

Miasto:
Wadowice
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
240,- zł od osoby,
220,- zł kwota wymaganej zaliczki
zapisz się

Kurs - „Najważniejsze zmiany w podatku PIT-CIT w 2019 roku"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8.30 - 14.30.


MIEJSCE SZKOLENIA: Wadowice, Hotel Badura, ul Wenecja 4

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

Treści kształcenia:

 1. Zmiany w zasadach kwalifikacji kosztowej i rozliczeń samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej:
  • podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
  • zmiany w przepisach dotyczących umów leasingowych,
  • zmiany zasad rozliczania kosztów w przypadku wykorzystywania samochodów do „celów mieszanych” 
  (zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów 
  działalności gospodarczej, jak i dla innych celów - niezwiązanych z prowadzoną działalnością),
  • ograniczenia w rozliczaniu kosztów leasingu operacyjnego,
  • wydatki na samochód nieujęty w środkach trwałych.
 2. Preferencyjna - 5% stawka podatku dotycząca opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box):
 3. • zakres nowej ulgi,
  • zasady prowadzenia ewidencji związanych z pracami badawczo - rozwojowymi,
  • reguły stosowania tzw. wskaźnika nexus,
  • obszary zagrożeń związanych z w/w ulgą.
 4. Obniżona stawka CIT - 9% dla małych podatników:
  • warunki stosowania,
  • przekroczenie limitu w trakcie roku - konsekwencje.
 5. Klauzula Exit Tax - wprowadzenie opodatkowania z niezrealizowanych zysków.
 6. Zasady rozliczania dochodów z wirtualnych walut:
  • kwalifikacja przychodu do źródła kapitały pieniężne,
  • zasady obliczania kosztów uzyskania przychodów z w/w źródła,
  • wysokość podatku oraz zasady jego obliczania.
 7. Zmiany w tzw. uldze mieszkaniowej.
 8. Zasady rozliczania rocznego PIT przez wypełnionego przez Krajową Administrację Skarbową.
 9. Pozostałe zmiany, w tym:
  • likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu, podnajmu itp. w formie ryczałtu,
  • likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego 
   i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy wysokość przychodów
   nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej,
  • uniezależnienie preferencyjnego rozliczenia małżonków od terminowego złożenia zaznania,
  • certyfikat rezydencji - kopie certyfikatów rezydencji - kiedy, kto i jak może się nimi posługiwać,
  • zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • danina solidarnościowa - zmiana przewidziana w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 10. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Witold Furman - wieloletni wykładowca SKwP. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

Promocyjna cena szkolenia dla Członków Wadowickiego Koła SKwP wynosi 220 zł, dla pozostałych osób 240 zł.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST DOKONANIE PRZEDPŁATY (ZALICZKI) ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach
Tel: 730 648 293
E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO