Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2018 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2018 ROKU

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2018 ROKU”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018 roku

1. Kasy rejestrujące w 2018 roku.

2. Wpływ powstania systemu STIR na podatek VAT.

3. Nowa wersja struktury JPK VAT 2018 - wersja nr 3 - komentarz Ministerstwa Finansów - różnice

4. Mechanizm podzielonej płatności.

5. Inne zmiany:

- PKWIU na 2018 rok- opłata recyklingowa a VAT- zmiany stawek

- modyfikacja zał. Nr 3

- elektroniczne deklaracje dla potrzeb VAT.

6. Samochód w firmie - wybrane zagadnienia- problemy rozstrzygniete utrwaloną praktyką interpretacyjną organów podatkowych oraz orzeczenia WSA I NSA w temacie:

- używania pojazdów przez pracowników,

- sprzedaży samochodu,

- prawa do korekty nieodliczonego VAT,

- prawa do stosowania marży przy sprzedaży.

7. Faktura:

- poprawność faktury i jej wpływ na prawo do odliczania VAT - najnowsze orzeczenia sądowe,

- faktura z błędami - czy można odliczyć VAT,

- kiedy musi być wystawiona faktura,

- kiedy może być wystawiona faktura,

- element faktury określone ustawą a określone rozporządzeniem - różnic, anulowanie faktury - zasady, czy zgoda na faktury elektroniczne jest konieczna?,

- czy faktura otrzymana mailem to faktura dająca prawo do odliczenia VAT?,

- co robić z fakturami otrzymanymi w formie elektronicznej oraz papierowej do tej samej transakcji?,

- korygowanie danych kontrahenta - sposób postępowania faktury w JPK-VAT - zasady raportowania, jakie dane można poprawiać notą korygującą?.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest - Pan Witold Furman - wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO