Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img KONTROLA PODATKOWA I CELNO -SKARBOWA ORAZ CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

KONTROLA PODATKOWA I CELNO -SKARBOWA ORAZ CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-09-17
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

NAZWA KURSU: KONTROLA  PODATKOWA I  CELNO -SKARBOWA ORAZ  CZYNNOŚCI  SPRAWDZAJĄCE

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Miejsce szkolenia : Stowarzyszenie Ksiegowych ul Kopernika 8/2  w Tarnowie godz 9.00

 

Treści kształcenia:

 

 1. Wprowadzenie
 • Rodzaje procedur podatkowych
 • Podstawy prawne procedur, w tym stosowanie przepisów w zakresie nieuregulowanym w aktach podstawowych dla określonej procedury;
 • Środki zaskarżenia czynności podejmowanych przez fiskusa, tryby zwyczajne i nadzwyczajne postępowań.
   
 1. Czynności sprawdzające
 • Zakres czynności sprawdzających
 • Czynności sprawdzające a kontrola;
 • Kontrola krzyżowa - kiedy można ją zastosować, z uwzględnieniem zmian w zakresie czynności sprawdzających po 2019 roku.
 • Czynności sprawdzające prowadzone przez odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego i celno – skarbowego – różnice.
 • Zaskarżenie przedłużania terminu do zwrotu podatku VAT na podstawie orzecznictwa NSA;
   
 1. Kontrola podatkowa
 • Zbieg przepisów Ordynacji podatkowej  i Ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • Kontrola podatkowa a celno – skarbowa;
 • Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorcy z Ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • Zaskarżanie czynności kontrolnych;
 • Zakończenie kontroli podatkowej - protokół pokontrolny i zarzuty do protokołu
 • Korekta deklaracji i sankcja podatkowa
   
 1. Kontrola celno - skarbowa
 • Zbieg przepisów Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o KAS.
 • Wszczęcie kontroli celno – skarbowej, w tym korekta deklaracji i nowa sankcja administracyjna;
 • Tryby kontroli celno - skarbowej;
 • Uprawnienia Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego
 • Zakończenie kontroli celno-skarbowej – wynik kontroli;
 • Korekta deklaracji po kontroli z uwzględnieniem zmian ustawy o KAS w 2019 roku.
   
 1. Elementy postępowania podatkowego w kontroli podatkowej i celno - skarbowej
 • Wszczęcie postępowania – terminy i konsekwencje ich przekroczenia;
 • Postępowanie dowodowe - rodzaje dowodów i praktyczne skutki dopuszczenia dowodu w postępowaniu
 • Dowody zgłaszane przez podatnika;
 • Pełnomocnik podatnika w postępowaniu;
   
 1. Pytania uczestników

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto

BOŚ BANK 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001

 

Informacja o kadrze:

 

TRENER: dr Krzysztof Biernacki

 


 

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

 

Najważniejsze materiały przekazywane w ramach szkolenia:

 • Wzory dokumentów na potrzeby ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych;
 • Wzory dokumentów na potrzeby stosowania procedur w zakresie przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • Informacje dot. posługiwania się Portalem Podatkowym;
 • Przykładowe klauzule umowne na potrzeby tworzenia lub aktualizacji umów z kontrahentami biur rachunkowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO