Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kompendium wiedzy o księgowości w organizacjach pozarządowych

Kompendium wiedzy o księgowości w organizacjach pozarządowych

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-11-26
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Kompendium wiedzy o księgowości w organizacjach pozarządowych”

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest zwiększenie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia rachunkowości NGO.
Słuchaczami kursu powinny być osoby chcące zapoznać się ze specyfiką rachunkowości NGO wynikającą z przepisów prawa oraz posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Ramy prawne funkcjonowania NGO.
 2. Działalność statutowa -rodzaje, charakterystyka, zakres, dostosowanie rachunkowości.
 3. Szczególne przypadki działalności gospodarczej i sytuacje wywołujące obowiązek jej założenia.
 4. Zwolnienia z pdop - możliwości, warunki, specyfika CIT8.
 5. Specyficzne możliwości NGO w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego.
 6. „Case piekarza”, możliwości zwolnienia dostawców niektórych NGO z VAT należnego i jego warunki.
 7. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów versus pełne księgi - warunki podlegania, korzyści i obciążenia.
 8. Organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego - sprawozdawczość, 1%, zwolnienia podatkowe.
 9. Sprawozdania finansowe NGO - omówienie zmian wzorów sprawozdań dla NGO.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • rozpoznawaniu rodzaju przychodu, przypisaniu do niego kosztu i określeniu skutków osiągniętego wyniku finansowego na działalności danego rodzaju.
 • sporządzaniu prawidłowego CIT dla NGO.
 • prawidłowym odliczaniu VAT od kosztów administracyjnych.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Małgorzata Klewska, księgowa z wieloletnim stażem w NGO oraz uprawnieniami pedagogicznymi i doświadczeniem szkoleniowym. Prowadzi biuro rachunkowe dedykowane dla NGO.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO