Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kompendium wiedzy na temat środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych inwestycji w nieruchomościach w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

Kompendium wiedzy na temat środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych inwestycji w nieruchomościach w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

Miasto:
Olkusz
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się


KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCIACH W ŚWIETLE PRZEPISÓW BILANSOWYCH I PODATKOWYCH


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego


 
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu. 

Rozpoczęcie z chwilą zebrania grupy . Przewidziany termin to  27czerwiec /lipiec 2019  Godzina 9:00

 
Treści kształcenia:


 
 Tezy do konsultacji  

   
1.    Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości,
2.    Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej,
3.    Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11,
4.    Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych,
5.    Odłączenie części składowej i peryferyjnej,
6.    Zamiana środków trwałych,
7.    Wniesienie aportem środków trwałych,
8.    Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej – wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy,
9.    Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu,
10.    Środki trwałe użytkowane sezonowo,
11.    Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych,
12.    Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
13.    Ustalenie wartości użytkowej.
14.    Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.
15.    Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.
16.    Kompletność i zdatność do użytkowania ( wyposażenie w części).
17.    Liniowe obiekty budowlane,
18.    Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.
19.    Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozliczenia.

20. Pytania uczestników

 

Metody pracy


 
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


 
Efekty kształcenia


 
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


 
Warunki zaliczenia kursu


 
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


 
Informacja o kadrze


 
Wykładowcą na kursie jest Ilona Bienias - biegły rewident, praktyk, właścicielka biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego, autorka kompleksowego opracowania „Przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”

 
W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

TEL/ FAX 32 754 47 48 ,  530 684 181,


e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO