Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kodeks pracy - aktualności i trudne tematy na jesień 2017 r

Kodeks pracy - aktualności i trudne tematy na jesień 2017 r

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „”Kodeks pracy - aktualności i trudne tematy na jesień 2017 r.”

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Wskazanie na najnowsze zmiany.

2. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku, w tym obliczane w stawce godzinowej.

3. Zmiany dotyczące zatrudnienia  pracowników tymczasowych.

4. Zasady wypłaty odprawy emerytalno-rentowej w świetle orzecznictwa i przesunięcia wieku emerytalnego.

5. Umowa o dzieło w świetle orzecznictwa SN i kontroli ZUS.

6. Wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski a wysokość zasiłku macierzyńskiego.

7. Dokumenty niezbędne przy nawiązaniu stosunku pracy, ich właściwa treść i zasady przechowania. Tu także informacja o warunkach zatrudnienia i wskazanie okresu wypowiedzenia.

8. Co dodatkowo wpisywać w regulaminie pracy, a czego unikać w zakresie czasu pracy, urlopów, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, potwierdzania obecności w pracy.

9. Jeszcze raz o zasadach sporządzania świadectwa pracy.

10. Czas określony - 3/33.

11. Omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników.

 Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. prawa pracy Pani Maja Chodacka, długoletni wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO