Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img JPK_VDEK – nowy plik JPK – 1 lipca 2019 r

JPK_VDEK – nowy plik JPK – 1 lipca 2019 r

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-05-23
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

JPK_VDEK – nowy plik JPK – 1 lipca 2019 r.

Rozpoczęcie: godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami sprawozdawczości w VAT, które mają zastąpić dotychczasowy plik JPK_VAT oraz dotychczasowe deklaracje VAT. Począwszy od 1 lipca 2019 r. w życie ma wejść tzw. JPK_VDEK, a wraz z nim istotne modyfikacje zasad prowadzenia i przesyłania ewidencji sprzedaży i zakupu. Informacje na szkoleniu będą przekazywane stosownie do aktualnego postępu prac legislacyjnych. Ponadto, na szkoleniu omówione zostaną zmiany do VAT powiązane z JPK_VDEK, które także mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Zakres tematyczny:

 1. Uchylenie obowiązku składania dotychczasowych plików JPK_VAT.
 2. Uchylenie obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-27.
 3. Modyfikacja deklaracji VAT – nowa forma raportowania (JPK_VDEK).
 4. Zakres danych w JPK_VDEK.
 5. Zasady przesyłania nowych plików JPK_VDEK.
 6. Zmiana zasad prowadzenia ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów).
 7. Obowiązek dołączania ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów) do nowej deklaracji VAT.
 8. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty.
 9. Groźba sankcji 500 zł za błąd w ewidencji VAT.
 10. Obowiązek prowadzenia i przesyłania wykazu faktur i informacji o fakturach przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 11. Centralny Rejestr Faktur.
 12. Sankcje karnoskarbowe za naruszenie nowych przepisów.
 13. Pozostałe planowane zmiany uszczelniające system podatkowy, tym
 • Jawność rachunków bankowych w rejestrze podatników VAT (tzw. biała lista).
 • Zmiany do mechanizmu podzielonej płatności.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Hubert Grzyb

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO