Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img JESIENNA AKADEMIA PODATKOWA VAT,CIT,PIT DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

JESIENNA AKADEMIA PODATKOWA VAT,CIT,PIT DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2018-09-18
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
1400,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

KURS - Jesienna Akademia Podtakowa VAT,CIT,PIT dla Samodzielnych Księgowych

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi podatków VAT,PITi CIT a także z zasadami ich funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatków lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Czas trwania kursu to 36 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym  - 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.00  - 19.15.

Miejsce szkolenia ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach:

18.09.2018 godz. 16.00 - 19.00 
25.09.2018 godz. 16.00 - 19.00 
02.10.2018 godz. 16.00 - 19.00
09.10.2018 godz. 16.00 - 19.00
16.10.2018 godz. 16.00 - 19.00
23.10.2018 godz. 16.00 - 19.00
30.10.2018 godz. 16.00 - 19.00
06.11.2018 godz. 16.00 - 19.00
13.11.2018 godz. 16.00 - 19.00

Treści kształcenia

1.Faktury, paragony, ewidencja sprzedaży
a) terminy wystawiania faktur
- zasada ogólna,
- usługi budowlane,
- media, najem,
- inne wyjątki
b) zawartość faktury
- elementy obowiązkowe,
- podatnik zwolniony podmiotowo z VAT,
- zwolnienia przedmiotowe z VAT,
- metoda kasowa,
- procedura marży,
- odwrotne obciążenie,
- faktura uproszczona,
c) faktury i noty korygujące
- zawartość faktury korygującej,
- zawartość noty korygującej,
- korekta faktury korygującej,
- anulowanie faktur
d) duplikat faktury
- wystawca duplikatu,
- zawartość duplikatu,
e) faktura Pro-forma
- wystawianie Proforma
- konsekwencje wystawienia
f) błędnie wystawione faktury
- konsekwencje z ustawy VAT
- sankcje karne
2.    VAT - wybrane zagadnienia:
a) deklaracja i zapłata podatku
- odpowiedzialność za poprawne sporządzenie deklaracji,
- pełnomocnik jako podmiot składający i podpisujący deklarację,
- rodzaje deklaracji i terminy ich składania,
- zobowiązanie podatkowe albo nadwyżka podatku,
- błędy i dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
- korygowanie deklaracji VAT.
b) zwroty w podatku VAT
 - zwrot bezpośredni nadwyżki,
 - zwrot w innym państwie członkowskim - VAT REF
 -zwrot VAT podróżnym - TAX FREE
c) weryfikacja statusu kontrahenta
- zasady rejestracji podatników,
- ustalenie statusu kontrahenta
- weryfikacja statusu zagranicznych przedsiębiorców
3.Środki trwałe i amortyzacje podatkowa
a) wartość początkowa
- cena nabycia,
- koszt wytworzenia,
- prywatny składnik majątkowy wprowadzany do firmy,
- wydatki na ulepszenia
b) stawki amortyzacyjne
- obniżenie stawki,
- podwyższenie stawki,
- stawka dla inwestycji w obcym środku trwałym
d) metody amortyzacji
- liniowa,
- degresywna,
- jednorazowa do 50.000,- euro,
- jednorazowa do 100.000,- złotych,
- indywidualne stawki dla środków używanych i ulepszonych
c) odpisy amortyzacyjne
- częstotliwość dokonywania odpisów,
- środki trwałe otrzymane w darowiźnie,
- odłączanie i przyłączanie części składowych
d) sprzedaż środka trwałego
- sprzedaż samochodu osobowego,
- wycofanie środka trwałego i jego późniejsza sprzedaż,
e) lokal w działalności gospodarczej
- wytworzenie we własnym zakresie,
- wniesienie w formie aportu,
- metody amortyzacji budynku
4.Samochód w firmie w PIT, CIT i VAT
a) zakup samochodu
- odliczenie 50 % VAT,
- odliczenie 100 VAT,
- samochód jako środek trwały,
b) używanie samochodu w firmie
- samochód prywatny przedsiębiorcy,
-samochód prywatny pracownika,
c) używanie samochodu firmowego przez pracowników
- skutki w VAT,
- skutki w podatkach dochodowych
d) zakup paliwa i eksploatacja samochodu
- paliwo do samochodów - środków trwałych
- paliwo do samochodów niebędących środkami trwałymi
- opłaty za parkingi i przejazd autostradą
e) sprzedaż lub wycofanie z działalności samochodu
- zwolnienie z VAT,
- procedura marży,
- korekta odliczonego podatku VAT,
f) zdarzenia losowe
- naprawy powypadkowe,
- odszkodowania z polis,
- utrata samochodu na skutek kradzieży
5.Podatkowe koszty uzyskania przychodów - wybrane zagadnienia
a) charakterystyka kosztów uzyskania,
- rodzaje kosztów,
- definicje kosztów,
- dokumentowanie poniesienia kosztów,
b) korygowanie kosztów uzyskania przychodów
- transakcje gotówkowe i przelewowe,
- transakcje niepieniężne,
c) reklama i reprezentacja, promocje firmy
- upominki
- szkolenia, konferencje, targi,
- przejazdy i noclegi kontrahentów,
d) odszkodowania i kary umowne
- zwłoka w dostarczeniu towarów,
- zwłoka w regulowaniu płatności,
- naprawy reklamacyjne
e) wierzytelności nieściągalne
- odpisane jako nieściągalne,
- przedawnione,
- odpisy aktualizujące
f) inne koszty uzyskania przychodów
- diety z tytułu podróży służbowych,
- zakwaterowanie pracowników,
- wynagrodzenia członków rodziny,
- koszty pożyczek i kredytów,
- przedpłaty, zaliczki, zadatki
6.Inne zagadnienia
a) klauzula o unikaniu opodatkowania
- korzyść podatkowa
- czynność sztuczna,
- czynność odpowiednia i nieodpowiednia,
- skutki nieuznania czynności za odpowiednią
-opinie zabezpieczające
b) kontrola podatkowa, celno-podatkowa, czynności sprawdzające
- procedury kontrolne
- publikacje w BIP
c) przestępstwa podatkowe - zmiany w karaniu
- odpowiedzialność prawnokarna
- fałszerstwo faktury
- nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
- firmanctwo,
- uporczywe niepłacenie podatku,
- brak księgi lub uchybienia w jej prowadzenie,
- utrudnianie kontroli skarbowej lub podatkowej,
-postępowanie podatkowe - przedsądowe i sądowe 
7. PLANOWANE ZMIANY 2019 w podatkach dochodowych i VAT 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

 

Sylwetka zawodowa wykładowcy prowadzącego zajęcia na kursie


Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie podatków VAT, CIT, PIT księgowa, magister ekonomii, praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego, prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego Sp z o.o, - ceniony trener, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach objętych certyfikacja zawodu księgowego oraz jednodniowych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Ponadto prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO