Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Jednolity Plik Kontrolny - uwarunkowania prawne, księgowe oraz informatyczne

Jednolity Plik Kontrolny - uwarunkowania prawne, księgowe oraz informatyczne

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

”Jednolity Plik Kontrolny - uwarunkowania prawne, księgowe oraz informatyczne”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

 Jednolity Plik Kontrolny - uwarunkowania prawne, księgowe oraz informatyczne:

1. Istota jednolitego pliku kontrolnego.

2. Terminy wdrożenia oraz zakres podmiotowy zastosowania jednolitego pliku  kontrolnego.

3. Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego.

4. Zasady, terminy przekazywania oraz korekta przesyłania jednolitego pliku kontrolnego.

5. Sankcje za nieprzedłożenie jednolitego pliku kontrolnego.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest dr Witold Furman - doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca SKwP o/Podkarpacki w Rzeszowie.

Nazwisko osoby wykładającej na tym kursie jest dostępne - dla Kandydatów na kurs -w Dziale Szkolenia pod telefonem SKwP O.O. Kraków wew. 106, 107, 108, 112.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO