Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Jednolity Plik Kontrolny 2017-2018. Podsumowanie dotychczasowych regulacji oraz przygotowanie na JPK od 2018 roku. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług

Jednolity Plik Kontrolny 2017-2018. Podsumowanie dotychczasowych regulacji oraz przygotowanie na JPK od 2018 roku. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
czw
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

"Jednolity Plik Kontrolny 2017/2018. Podsumowanie  dotychczasowych regulacji oraz przygotowanie na JPK od 2018 roku. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług"


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

Jednolity Plik Kontrolny  2017/2018

1. JPK - zakres podatników, którzy powinni stosować JPK od 1 stycznia 2018.

2. Dotychczasowe funkcjonowanie JPK w praktyce. Znaczenie komunikatów MF.

3. Kontrola poprawności plików JPK:- poprawność: techniczna, merytoryczna, informacji, biznesowa,- spójność informacji,

4. Pojemność informacyjna plików JPK:

-  księgi rachunkowe - JPK _ KR,
-  wyciąg bankowy - JPK _ WB,
-  magazyn - JPK _MAG,
-  ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK _ VAT,
-  faktury VAT - JPK _  FA,
-  podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK _ PKPIR,
-  ewidencja przychodów - JPK _ EWP,

5. Ewidencja VAT - zmiany od 1 stycznia 2017 roku, w zakresie prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług.

6. Nowa Aplikacja Kliencka do wysyłania plików JPK - dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.-  sposoby wczytywania plików,-  walidacja plików,-  sprawdzenie i wysyłka,-  potwierdzenie odbioru,

7. Split payment - metoda podzielonej płatności.

8. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w zakresie VAT po nowelizacji przepisów oraz najczęstsze problemy podatników.

9. Najnowsze wyroki sądowe i interpretacje organów podatkowych.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie będzie Pan dr Witold Furman, wykładowca SKwP. 

Nazwisko osoby wykładającej na tym kursie jest dostępne - dla Kandydatów na kurs -w Dziale Szkolenia pod telefonem SKwP O.O. Kraków wew. 106, 107, 108, 112.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO