Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany ustawy o odpadach

Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany ustawy o odpadach

Miasto:
Kraków
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany ustawy o odpadach

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce:

- rejestr BDO - praktyka wpisywania,

- Baza BDO,

- numer rejestrowy - gdzie go umieszczać,

- podmioty, które podlegają wpisowi,

- nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów,

- kary i nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami.

2. Obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami:

- zabezpieczenie roszczeń – nowość,

- monitoring wizyjny  miejsc magazynowania odpadów,

- raport p. poz., kto jest zobowiązany do jego sporządzenia.

3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny:

- kiedy odpad traci status odpadu.

4. Weryfikacja odbiorcy odpadów-przeniesienie odpowiedzialności.

5.  Decyzje administracyjne - kto jest zobowiązany  złożyć wniosek do 5 marca 2020 r.

6.Obowiązek składania informacji do Wód Polskich.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Sabina Kościsz - wykładowca SKwP.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO