Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img FAKTUROWANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

FAKTUROWANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-09-10
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
900,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „ FAKTUROWANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w zawodzie fakturzysty. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu fakturowania.
Program kursu obejmuje dwa bloki: teoretyczny (12 godzin) oraz praktyczny (16 godzin)

 Zajęcia z wykorzystaniem programu COMARCH OPTIMA -moduł fakturowanie

Miejsce Wykładów : Firma Alcam Systemy Komputerowe - ul Brodzińskiego 17  w Tarnow

DOKUMENTY KFS 

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU 

 

 

HARMONOGRAM KURSU
DATA ZAJĘĆ GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA WYKŁADOWCA
10.09.2019                16.00                  19.15 FURMAN WITOLD
12.09.2019                16.00                  19.15 FURMAN WITOLD
17.09.2019                 16.00                  19.15 FURMAN WITOLD
19.09.2019                16.00                  19.15  FURMAN WITOLD
24.09.2019                16.00                  19.15 FURMAN WITOLD
26.09.2019                16.00                  19.15 FURMAN WITOLD
03.10.2019                16.00                  19.15  FURMAN WITOLD

Treści kształcenia:

Spotkanie pierwsze – 4 godziny
-Pojęcie faktury, rodzaje oraz znaczene.
-Zasady fakturowania wg obowiązujących zasad z rozporządzenia do ustawy o VAT, przepisów unijnych w zakresie wystawiania faktur oraz regulacji dotyczących fakturowania.
-Czynności podlegające fakturowaniu oraz opodatkowaniu VAT, stawki VAT.
-Przedstawienie wzoru faktury oraz omówienie elementów obowiązkowych.
-Terminy wystawiania faktur, a moment powstania obowiązku podatkowego.
-Faktura w walucie obcej.
Ćwiczenia:
-Ręczne wystawienie faktury.
-Zadania utrwalające wiedzę na temat terminów powstania obowiązków podatkowych.

Spotkanie drugie – 4 godziny
-Przyczyny i zasady, terminy oraz data powstania obowiązku podatkowego dla faktur: 
* proforma,
*zaliczkowych,
* końcowych,
* korygujących,
* WDT,
* Eksportowych,
*Duplikatów.
-Pojęcie samofakturowania, refakturowania, pustej faktury.
-Anulowanie faktury.
-Przedstawienie wzorów w/w faktur.
Ćwiczenia:
-Ręczne wystawienie faktur.
-Zadania utrwalające wiedzę na temat terminów powstania obowiązków podatkowych.

Spotkanie trzecie – 4 godziny
-Definicja, zasady, terminy, przepisy dotyczące wystawiania faktur elektronicznych .
-Przyczyny oraz zasady wystawiania not korygujących.
-Zasady oraz okres przechowywania faktur.
-Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury  -terminy, ograniczenia.
-Ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej – obowiązki dotyczące użytkowania, limity itd.
-Paragony fiskalne – elementy, terminy, zaliczki
-Faktura do paragonu.

Spotkanie czwarte – 4 godziny
-Zapoznanie z funkcjami administracyjnymi programu.
-Wprowadzanie kontrahentów.
-Wprowadzanie towarów.
-Terminów płatności.
-Wystawienie faktur sprzedażowej na towar.

Spotkanie piąte – 4 godziny
-Wystawienie faktury sprzedażowej:
* proforma,
* zaliczkowych,
* końcowych,
* korygujących,
* WDT,
*Eksportowych,
* Odwrotne obciążenie
* Duplikatów.

Spotkanie szóste – 4 godziny
-Zatwierdzanie wystawionych faktur.
-Anulowanie wystawionej faktury.
-Wprowadzanie faktur dotyczących zakupu  - m.in odwrotne obciążenie, import usług, WNT 

Spotkanie siódme – 4 godziny
-Podsumowanie zdobytej wiedzy.
-Przedstawienie rejestrów VAT
-Naliczenie deklaracji VAT
-Kompleksowe ćwiczenie utrwalające zdobyte umiejętności.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Witold Furman

 • Członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
 • Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowego
 •  Prezes Zarządu w Kancelaria Podatkowa Furman i Wspólnicy Sp. z o.o.,
 • Działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek – biuro rachunkowe,
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Doradca podatkowy

 


 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO