Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ELEKTRONIZACJA ZASIŁKÓW I PRAKTYCZNE UJĘCIE AKTUALNYCH ZASAD USTALANIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

ELEKTRONIZACJA ZASIŁKÓW I PRAKTYCZNE UJĘCIE AKTUALNYCH ZASAD USTALANIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-03-22
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:ELEKTRONIZACJA ZASIŁKÓW I PRAKTYCZNE UJĘCIE AKTUALNYCH ZASAD USTALANIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

DOKUMENTY DO KFS

RIS

MSUES

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU 

Treści kształcenia:


1. Elektronizacja zwolnień lekarskich i jej wpływ na proces ustalania uprawnień do zasiłków.
2. Zasiłki chorobowe - okres wyczekiwania, wysokość %, sankcje.
3. Okres zasiłkowy – celowość, sposoby ustalania, skutki prawne. 
4. Kontrole zwolnień lekarskich – rodzaje kontroli, sposoby wykonywania, skutki prawne.
5. Zasiłki opiekuńcze – nowe ujęcie – zasady ustalania prawa, krąg osób uprawnionych, dokumentowanie.
6. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego oraz po ustaniu tytułu ubezpieczenia             chorobowego – zasady ustalania prawa, dokumentowanie i weryfikacja uprawnień, podwyższanie wysokości do kwoty świadczenia     rodzicielskiego.
7. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników – wybrane zagadnienia - okresy uwzględniane w podstawie, składniki wynagrodzenia   przyjmowane po uzupełnieniu, w kwocie faktycznej oraz składniki do określonego terminu, średnia urlopowa, zmiana wymiaru czasu   pracy.
8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, dla których nie   została określona najniższa podstawa wymiaru składek.    
9. Kierunkowe perspektywy rozwoju tematyki świadczeń krótkoterminowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacje o kadrze:

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent WSB-NLU w Nowym Sączu oraz SAN w Łodzi. Wykładowca i autor publikacji z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania ryzykiem. Praktyk posiadający 15 letnie doświadczenie zawodowe związane z tematyką świadczeń krótkoterminowych z tytułu choroby i macierzyństwa.

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO