Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs: E-SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ORAZ  RAPORTOWANIE  SCHEMATÓW PODATKOWYCH 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Treści kształcenia:

Roczne sprawozdania finansowe na papierze to już przeszłość. Podmioty zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych mogą to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 października 2018 r., sprawozdania finansowe mają postać elektroniczną XML dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (niesporządzających sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości) oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Podmioty te są zobowiązane przesyłać sprawozdania do KRS i KAS jedynie w postaci elektronicznej w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK_SF zwany e-sprawozdaniami finansowymi).
Zapraszamy do zapoznania się z następującymi przydatnymi materiałami:
 

I.   E-sprawozdanie finansowe

 1. Podstawy prawne oraz terminy sporządzania e-sprawozdań.
 2. Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzania e-sprawozdań?
 3. Struktury logiczne e-sprawozdań dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, sprawozdania jednostkowe w podziale na rodzaje jednostek - standardowa, mała, micro.
 4. Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie e-sprawozdań finansowych.
 5. Problemy natury praktycznej w sporządzeniu e-sprawozdania.
 6. Wymogi techniczne oraz zasady wysyłki dotyczące e-sprawozdania finansowego.
 7. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z e-podpisem.
 8. Dyskusja.


II. Raportowanie schematów podatkowych.

 1. Instytucja raportowania schematów podatkowych.
 2. Co to jest schemat podatkowy w rozumieniu ustawy,  co nim nie jest.
 3. Schemat ogólny oraz  schemat indywidualny.
 4. Dane będące przedmiotem raportowania i beneficjentów i profesjonalistów lub inne podmioty.
 5. Zakres informacji przekazywanej i niezbędnej do przekazania pomiędzy stronami procesu raportowania.
 6. Procedury wewnętrzne w firmie (instrukcje, regulaminy itp.) związane z obowiązkiem raportowania oraz ich zakres, terminy wdrożenia. 
 7. Sankcje karno-skarbowe związane z zaniechaniem obowiązków raportowania schematów podatkowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze:

Wykładowcą Wykładowcami na kursie są: Witold Furman - doświadczony wykładowca SKwP. Członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, członek Komisji ds. Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowego,  Prezes Zarządu w Kancelaria Podatkowa Furman i Wspólnicy Sp. z o.o., członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO