BILANS 2017

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2018-01-05
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
690,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - Akcja Edukacyjna „BILANS 2017”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 24 godziny lekcyjne w tym czas na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 3 dniowej edukacji w okresie październik/listopad/grudzień/styczeń 2017/2018.

Treści kształcenia:

I. Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych - 8 godzin 

II. Podatki w 2017 roku

1. Podatek dochodowy od osób prawnych- wybrane zagadnienia - 4 godz.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - wybrane zagadnienia - 4 godz.

3. Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia - 8 godz. 

4. Podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dla GRUPY "Spółki osobowe") - 8 godz.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

 Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcami na kursie są specjaliści w dziedzinie rachunkowości i podatków. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl .

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 3 dniowej edukacji w okresie październik/listopad/grudzień/styczeń 2017/2018.

Koszt kursu:

Koszt kursu: 690 zł – cena zawiera materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, numer specjalny miesięcznika „Rachunkowość” oraz poczęstunek.


Zgłoszenia prosimy przysyłać na załączonej „karcie zgłoszenia” na nasz adres mailowy szkolenia@krakow.skwp.pl lub pocztą.

 Zapłaty za szkolenie prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy: Deutsche Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA (.DOC)

 KARTA ZGŁOSZENIOWA (.PDF)

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO