Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Asertywna komunikacja i zarządzanie konfliktami

Asertywna komunikacja i zarządzanie konfliktami

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2020-02-10
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
490,- zł od osoby,
zapisz się

KURS "Asertywna komunikacja i zarządzanie konfliktami"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Adresaci szkolenia:
Zapraszamy zarówno menedżerów, jak i specjalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności z obszaru rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz osoby, które chcą usystematyzować wiedzę na temat dynamiki konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.

Celem szkolenia będzie:

  • poznanie źródeł, natury i dynamiki konfliktów,
  • nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji problemowych,
  • zdobycie praktycznej wiedzy nt. strategii zarządzania konfliktami oraz metod rozwiązywania konfliktów i sporów,
  • poznanie i przećwiczenie w praktyce narzędzi do udzielania informacji zwrotnej w sytuacji problemowej.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych . Grupa maksymalnie 15 osób.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Treści kształcenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

2. Diagnoza konfliktów - koło konfliktów.

3. Konstruktywne zarządzanie konfliktem.

4. Praktyczny trening umiejętności mediacyjnych.

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i wyposaża uczestników w praktyczną wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zarówno na poziomie osobistym, jak i organizacyjnym. Daje rozwiązania pozwalające na bardziej efektywne zarządzanie kompetencjami w zakresie rozwiązywania konfliktów interpersonalnych m.in. poprzez mediacje oraz wdrażanie technik i metod ułatwiających dialog. Proponowane działania, stosowane w praktyce, przekładają się na większą efektywność pracy (również w zespołach) oraz lepszą atmosferę współpracy.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Informacje o Trenerze:
Anna Jaworska - ekspert ds. komunikacji transformującej, doradca edukacyjnozawodowy, mediator stały, m.in. w sprawach rodzinnych, cywilno-gospodarczych, pracowniczych i biznesowych (stały mediator na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Radomiu).
Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych studiów podyplomowych i warsztatów doskonalących kompetencje m.in. Negocjacje i mediacje w biznesie (Uczelnia Łazarskiego), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla menedżerów personalnych (Akademia Leona Koźmińskiego), Public Relations (Uniwersytet Warszawski), 3-letniej Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (Dojrzewalnia), Komunikacji Transformującej (Richarda Bolstada), Analizy Transakcyjnej oraz Facylitacji.
Od ponad 18 lat związana z biznesem i rynkiem edukacyjnym, m.in. jako ekspert ds. szkoleń i rozwoju pracowników, ekspert ds. PR, koordynator projektów doradczo  - szkoleniowych oraz trener, mediator i asesor. Specjalizuje się w obszarze szeroko pojętego doradztwa edukacyjno-zawodowego, komunikacji transformującej i mediacji, zarządzaniu zmianą i motywacji. Prowadzi sesje Assessment i Development Center dla pracowników na różnych szczeblach w organizacji, w tym kadry menedżerskiej wyższego szczebla.

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

 

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO