Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img AKTUALNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY WIOSNA 2017 r.

AKTUALNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY WIOSNA 2017 r.

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium, do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „AKTUALNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY WIOSNA 2017 r.”

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Nowe zasady sporządzania i wydawania świadectw pracy:

- kiedy wydawać świadectwo pracy

- interpretacje PIP i MPiPS

- NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY- jak wypełniać świadectwo pracy, na co zwracać uwagę.

2. Urlopy związane z rodzicielstwem, zasady udzielania, jak wypełniać świadectwo pracy w zakresie urlopów dla rodziców.

3. Urlop wypoczynkowy:

- plan urlopów

- przedawnienie

- urlop zaległy.

4. Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

5. Minimalna stawka godzinowa, jak wypełniać umowy zlecenia, potwierdzać godziny, poglądy PiP a właściwa treść przepisów.

6. Zasada 3/33 lub wyłączenia na co formalnie zwracać uwagę, jak pisać umowę, kiedy zawiadamiać PIP.

7. Pozostałe aktualności, kontrole PiP, orzecznictwo SN, planowane nowelizacje.

 

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. prawa pracy Pani Maja Chodacka, długoletni wykładowca SKwP.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO