Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Aktualne problemy w stosowaniu prawa pracy, jak radzić sobie ze zmianami obowiązującymi od 2017 r. w kontekście intensywnych kontroli

Aktualne problemy w stosowaniu prawa pracy, jak radzić sobie ze zmianami obowiązującymi od 2017 r. w kontekście intensywnych kontroli

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: ”Aktualne problemy w stosowaniu prawa pracy, jak radzić sobie ze zmianami obowiązującymi od 2017 r. w kontekście intensywnych kontroli”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

Aktualne problemy w stosowaniu prawa pracy:

1. Wskazanie na planowane zmiany dotyczące min. elektronizacji kadr.

2. Uprawnienia rodzicielskie, z uwzględnieniem konieczności zapisów w tym zakresie w świadectwie pracy.

3. Jeszcze raz o nowych zasadach wystawiania i wydawania świadectw pracy.

4. Interpretacje ZUS, PIP i orzecznictwo sądowe w zakresie umów cywilnoprawnych i dokumentowania wypłaty wynagrodzenia godzinowego

5. Orzecznictwo sądowe dotyczące podróży służbowych i umów na zastępstwo.

6. Jak liczyć 3/33, jak dokumentować wyjątki od zasady ograniczenia umów o pracę zawartych na czas określony.

7. Wypowiedzenie umów o pracę, obliczanie, formalności związane z wypowiedzeniem.

8. Wynagrodzenie za pracę - potrącenia, odliczenia, odprawy.

9. Urlopy pracownicze - aktualne orzecznictwo, udzielanie urlopu zaległego, urlop na żądanie.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest - Pani Maja Chodacka - wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO