Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img „Ceny transferowe 2019 - teoria i praktyka”

„Ceny transferowe 2019 - teoria i praktyka”

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-04-28
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: „Ceny transferowe 2019 - teoria i praktyka”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.


Treść szkolenia:


 
1. Wstęp do regulacji w zakresie cen transferowych.
2. Zasady identyfikacji podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.
3. Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej.
4. Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.
5. Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi.
6. Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych.
7. Nowy zakres dokumentacji podatkowej lokalnej („local file”).
8. Nowy zakres dokumentacji podatkowej grupowej („master file”).
9. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych.
10. Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych.
11. Metody szacowania dochodów. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych.
12. Praktyczne przykłady
13. Pytania uczestników

 

Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 

Informacja o kadrze

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w dziedzinie cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych .

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO