Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Małopolski. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie stanowią:

Zarząd Oddziału Okręgowego wybrany w dniu 13.05.2015 r. na kadencję 2015-2018 uległ zmianie - w związku ze śmiercią Prezesa Prof. Bronisława Micherdy.
W wyniku wyborów uzupełniających - skład Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie od dnia 30.03.2016 r. stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes - dr Łukasz Górka
Wiceprezes - Barbara Gablankowska
Wiceprezes - Antoni Kurek
Sekretarz - Urszula Prochwicz

Członkowie Zarządu:

Ilona Bienias
Helena Głowacka
Marek Gruca
dr Krzysztof Jonas
dr Marcin Kędzior
Andrzej PiwowarczykW skład Zarządu Oddziału Okręgowego wchodzą również prezesi Zarządów Oddziałów Terenowych tj.:

Maria Bil – OT Chrzanów
dr Konrad Grabiński – OT Kraków
Michalina Berlińska – OT Olkusz
Stanisława Góral – Żurawlew – OT Nowy Sącz
Józef Ścisłowicz – OT Nowy Targ
Maria Wielgus – OT Tarnów

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Zobacz więcej

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Stanisław Gładysz
Z-ca Przewodniczącego - Józef Krempa
Członek - Cecylia Gaudyn
Członek - Marian Palka
Członek - Zdzisław Rak

Okręgowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Bernard Jarasz
Z-ca Przewodniczącego - Ludwika Horabik
Członek - Maciej Gnela
Członek - Daniela Piórkowska
Członek - Maria Kula 

Informacja z  Krajowego Zjazdu SKwP

W dniach 15-16.06.2015 r. w Jachrance k/Warszawy odbył się XXI Krajowy Zjazd SKwP, który dokonał podsumowania działalności całego Stowarzyszenia w kadencji 2011-2014, uchwalił program działania na kadencję 2015-2018 oraz wybrał nowe centralne organy władz SKwP. Zjazd dokonał także wyboru 9 nowych Członków Honorowych SKwP, w tym 2 z Krakowa: kol. Antoniego Kurka i kol. Tadeusza Pieniążka.

W obradach Zjazdu uczestniczyło 135 delegatów z całej Polski, w tym 15 z O/O Kraków: Mariusz Andrzejewski, Michalina Berlińska, Ilona Bienias, Elżbieta Bochenek(Członek Honorowy), Stanisława Góral-Żurawlew,
Łukasz Górka,  Bernard Jarasz, Kazimierz Jarosz, Antoni Kurek, Bronisław Micherda(Członek Honorowy),
Ewa Micherda,  Tadeusz Pieniążek,  Andrzej Piwowarczyk,  Urszula Prochwicz  i Józef Ścisłowicz.

Dla obsługi organów władz, realizacji ich decyzji oraz wykonywania bieżących zadań Stowarzyszenia powołane jest Biuro O/Okręgowego, którego dyrektorem jest Kazimierz Jarosz, główną księgową Bożena Kwaśniewska a kierownikiem działu szkolenia Beata Najdek-Hudziak.

W celu pełnej realizacji uchwał XVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz bieżących zadań statutowych Stowarzyszenia – Zarząd Oddziału Okręgowego powołał Komisje Problemowe do działania w kadencji 2015-2018, w następujących składach:

1. Komisja ds. Rozwoju Organizacji i Współpracy z Otoczeniem

Przewodniczący
– Andrzej Piwowarczyk
Członkowie:         
Maciej Gnela
dr Konrad Grabiński
Tadeusz Kmieciak
Bożena Pietrzyk
Małgorzata Wojs

 

2. Komisja ds. Edukacji

Przewodniczący
– Ilona Bienias
Członkowie:          
Wojciech Prawdzic-Lewandowski
Krystyna Rządkowska
Jolanta Trela
Paweł Zieniuk 

 

3. Komisja ds. Rachunkowości i Informatyki

Przewodniczący – dr Marcin Kędzior
Członkowie: 
Rafał Bielarz
Anna Chrząszcz
dr Konrad Grabiński
dr Joanna Krasodomska

 

4. Komisja ds. Etyki i Zawodowej Integracji

Przewodniczący – dr Krzysztof Jonas
Członkowie:        
dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk
Karolina Marzec
Piotr Schroder
Honorata Pawłowska

 

5. Komisja ds. Młodzieży

Przewodniczący
- Karolina Marzec-Balinow
Członkowie:
Joanna Czyżycka  
Mateusz Furmanik
Katarzyna Kluska
Aleksandra Zelga
Paweł Zieniuk 

 

6. Komisja ds. Biur Rachunkowych

Przewodnicząca
– Urszula Prochwicz
Członkowie:         
Witold Furman
Dorota Lechowicz
Artur Pietrzak
Maciej Rychlicki
dr Katarzyna Świetla

 

7. Zespół Ekspertów i Konsultantów

Przewodnicząca -  Bernadeta Wenda
Członkowie:        
Bernard Jarasz
Marian Palka

 

8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Przewodnicząca                - dr Małgorzata Szulc
Z-ca Przewodniczącego - dr Bartłomiej Wrona
Sekretarz                            - Maciej Gnela
Członkowie:      
dr Katarzyna Łach
Jolanta Trela

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO