Drastyczne zmiany w Kodeksie Karno Skarbowym w 2021

 

Bez wątpienia można spodziewać się naprawdę bardzo ostrych kar, jeśli chodzi o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, że Kodeks Karno - Skarbowy nie będzie w tej kwestii łaskawy. Blisko 27 milionów złotych wyniesie maksymalna kara za takie przestępstwo. W przypadku tych najmniejszych wykroczeń, grzywna będzie wynosiła 280 złotych. Z czym związany jest wzrost kar? Przede wszystkim ze wzrostem wynagrodzenia. Prawdopodobnie, minimalna stawka wynagrodzenia w Polsce wynosić będzie 2800 złotych, a więc o 200 złotych więcej, niż ta dotychczasowa. Ze względu na wysokość pensji, wpływ ma to automatycznie na wymiar kary, zgodnie z przepisami Kodeksu Karno - Skarbowego. To tam jasno jest określone, jak organy podatkowe mogą nakładać odpowiednie kary na podatników, którzy dopuścili się jakichkolwiek wykroczeń czy przestępstw.

 

Czym jest przestępstwo podatkowe a czym jest wykroczenie skarbowe?

 

Z pewnością mówiąc tutaj o kwestii wykroczeń i przestępstw, warto dokładnie wyjaśnić czym te dwa pojęcia są. Zarówno przestępstwo podatkowe, jak również i wykroczenie skarbowe jest karane. To, czym dane rozwiązanie jest, zależy od wartości popełnionego czynu. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pracy pod groźbą kary grzywny, które określane są w stawkach dziennych lub kary ograniczenia wolności bądź jej pozbawienia. Wykroczenie skarbowe z kolei jest to czyn, który jest zabroniony przez kodeks pracy pod groźbą kary grzywny, jaka ma określoną kwotę. W tej sytuacji kwota ta jest uszczuplona lub też narażona na uszczuplenie, bądź też wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, gdy dany czyn został popełniony. 

 

Jakie kary grożą za wykroczenie skarbowe?

 

W przypadku kar dotyczących wykroczenia skarbowego, określane są one kwotowo. Taka kara może być wymierzona w zależności od danego czynu od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości wynagrodzenia minimalnego. Mandat w formie kary grzywny nie może przekraczać dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co istotne, przy wymierzaniu przez organ kary bierze się pod uwagę między innymi stosunki majątkowe, jak również i rodzinne sprawcy, ale i jego dochody oraz to, ile on jest w stanie zarobić ze swoim wykształceniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kara grzywny na rok 2021 wynieść może od 280 do 56 000 złotych. Mandat z kolei nie będzie wyższy niż 5 400  złotych,  kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym 28 000 złotych. 

 

Jakie kary grożą za przestępstwa skarbowe?

 

W przypadku przestępstw skarbowych, karami  może być grzywna w stawkach dziennych, a także kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Stawiając na karę grzywny, sąd określa zarówno liczbę stawek, jak również i wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa 720. Nie można przekroczyć 200 stawek dziennych, chyba że kodeks karny przewiduje w tej kwestii inaczej. Co bierze się pod uwagę określając daną stawkę? Między innymi dochody sprawcy, jego warunki rodzinne, stosunek majątkowy, jak również i możliwości zarobkowe, jakie ten może mieć posiadając odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Warto zaznaczyć tutaj, iż stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia, a także nie może ona przekraczać jej czterystukrotności. Patrząc na rok 2021, minimalna stawka wynosić będzie 2 800 złotych, a więc stawka dzienna wynosić będzie od 93,33 zł do 37 333,33 zł. Jeśli chodzi zaś o karę grzywny, ta wyniesie minimum 933,33 zł, a maksymalna wysokość 26,88 mln zł. 

 

Czy zmniejszy się nadmiar przestępstw i wykroczeń skarbowych?

 

Jak widać, zmiany okażą się być widoczne, co zauważyć możemy przede wszystkim po cyfrach. Wiadomo, iż Ministerstwo Sprawiedliwości musi szukać rozwiązań, dzięki którym zmniejszy się ryzyko popełniania przestępstw i wykroczeń skarbowych, jakie są wychwytywane na okrągło. Czy takie zmiany w Kodeksie Karno Skarbowym będą w stanie pomóc nam zminimalizować siłę tego typu wykroczeń? Czy firmy faktycznie będą bały się bardziej i zaprzestaną działań niezgodnych z kodeksem? 

 

Z pewnością tego właśnie każdy z nas by sobie życzył. Niestety, ale mimo wszystko jednak wielu wciąż szuka rozwiązań, by kodeks obejść i nie dać się złapać. Jednym się to udaje, inni muszą ponieść z tego tytułu dotkliwe kary.  Miejmy jednak nadzieję, iż nowości na 2021 rok zmienią coś w myśleniu Polaków i wykroczenia oraz przestępstwa będą miały mniejszą siłę i zakres. 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod