Grupa Techramps jest polską grupą zrzeszającą marki od 19 lat zajmujące się projektowaniem i budową nowatorskich obiektów sportowych. Z dumą możemy stwierdzić, że wyposażamy europejskie miasta w najlepsze skateparki, pumptracki, flowparki, wakeparki, waveparki oraz snowparki. Techramps tworzą ludzie dla których sport jest największą pasją. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w branży projektowej oraz budowlanej, których wyposażamy w profesjonalny sprzęt i narzędzia pracy. Własne zaplecze biurowe, budowlane oraz hala produkcyjna pozwalają nam na samodzielne i niezależne realizowanie nawet bardzo złożonych inwestycji.

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Księgowa/Księgowy

 

Siedziba firmy: ul. Organki 2, Kraków

Twój zakres obowiązków:

 • współpraca oraz kompletowanie dokumentów na potrzeby biura rachunkowego,
 • księgowanie faktur na zespole 4 i 5,
 • generowanie dokumentów sprzedażowych dla klientów krajowych i zagranicznych,
 • przygotowywanie przelewów do banku,
 • współpraca i kompletowanie danych dla analityka finansowego,
 • ewidencja faktur kosztowych,
 • uzgadnianie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie kasy gotówkowej oraz fiskalnej,
 • generowanie raportów i dokumentów kasowych,
 • rozliczanie zaliczek pracowniczych.

 

Nasze wymagania

 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w biurze rachunkowym lub na stanowisku ze zbieżnym zakresem zadań,
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość programu księgowego (preferowany Comarch Optima),
 • znajomość zasad księgowości,
 • obsługa pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • dyspozycyjność do pracy na cały etat.

 

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w stabilnej i rozwojowej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w ramach struktur firmy;
 • Spotkania integracyjne;
 • Laptop i telefon służbowy;
 • Godzina rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00;
 • Bezpłatny parking przy siedzibie firmy;
 • Indywidualnie przygotowane wdrożenie;
 • Opiekę wspierającego lidera;
 • Darmowe wejścia na kryty skatepark w Krakowie dla pracowników i rodzin;
 • Darmowe wejścia na wakepark w Kryspinowie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres:

rekrutacja@grupatechramps.com

KLAUZULA RODO

 1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Techramps Sp. z o.o. Sp. komandytowa z głównym

miejscem prowadzenia działalności w Krakowie przy ul. Organki 2 (kod pocztowy: 31-990),

NIP 6832101252 e-mail: rodo@grupatechramps.com telefon 12 393 43 07.

 1. Źródło danych

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie za pomocą jednego z kanałów rekrutacyjnych (e-mail,

portale z ogłoszeniami o pracę, strona internetowa , Messenger, LinkedIn).

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania oraz zakres danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę,

przedstawione przez rekrutera podczas kontaktu z Tobą na portalu LinkedIn,

Messenger, na rzecz Administratora oraz Zleceniobiorcy, któremu Administrator zleca

przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego (agencja doradztwa personalnego),

w tym:

 1. a) dane określone w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne i kontaktowe,

doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe) lub w innych

przepisach prawa aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO,

 1. b) inne informacje, w tym informacje pozyskane w związku z rozmową

kwalifikacyjną (m.in. o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej

dostępności do rozpoczęcia pracy) w celu realizacji Twoich i naszych prawnie

uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 1. c) informację o spotkaniach rekrutacyjnych w celu realizacji Twoich i naszych

prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. d) wskazane przez Ciebie dane kontaktowe służące do Twojej identyfikacji i wymiany

korespondencji, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO),

 1. e) dane wytworzone przez nas na Twój temat (np. ocena Twoich kompetencji) w celu

realizacji Twoich i naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO,

 1. f) dane dotyczące weryfikacji Twoich oświadczeń zawartych

w zgłoszeniu i kompetencji, w tym dane pozyskane w wyniku przeprowadzenia

testów kompetencji (np. informacje o Twojej wiedzy i umiejętnościach), zebrane

przez nas, zebrane z portali zawodowo –biznesowych np. LinkedIn, w celu

realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. g) pozostałe dane podane przez Ciebie dobrowolnie w zgłoszeniu (np. Twoje zdjęcie,

zainteresowania), w oparciu o Twoją zgodę, którą wyraziłaś/eś przesyłając nam

swoje dane w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 1. h) dane zawarte w referencjach od poprzednich pracodawców albo uzyskane podczas

naszych rozmów z pracodawcami (np. dane dotyczące Twoich umiejętności),

w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 1. i) dane wrażliwe o Twojej niepełnosprawności podane przez Ciebie

dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze obowiązki i wykonać Twoje

szczególne prawa (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. W celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska,

jeżeli wyraziłaś/eś na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 1. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją (tj. wykonania

umowy pomiędzy Administratorem a zleceniobiorcą (agencją doradztwa personalnego)

Administratora; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej

działalności gospodarczej z powyższego stosunku umownego) oraz w przypadku

przedstawienia danych osobowych zleceniodawcy poszukującemu kandydata do pracy

za pośrednictwem Administratora, w celu realizacji naszych prawnie

uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych

osobowych i wykazania zgodności z tymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z f)

RODO,

 1. Na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację, na podstawie naszych prawnie

uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zasadniczo, prosimy o nieprzekazywanie nam podczas procesu rekrutacji żadnych danych

wrażliwych, o których mowa w art. 9ust. 1RODO, takich jak np. informacje o stanie

Twojego zdrowia. Jeśli jednak uznasz, że podanie takich danych w trakcie procesu

rekrutacyjnego jest konieczne, np. ze względu na Twoją szczególną sytuację, zwrócimy się

do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takich danych wrażliwych.

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa

(jeżeli zostały wskazane powyżej) jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podobnie

podanie wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie

niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 1. Odbiorcy danych

Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe swoim zleceniobiorcom (agencja

doradztwa personalnego), którym zleca przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

Nasi zleceniobiorcy zobowiązani są do przestrzegania narzuconych przez nas norm

przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twoje dane będą przekazane

do naszego zleceniobiorcy poinformujemy Cię o tym za pomocą maila. Administrator może

udostępniać Twoje dane osobowe swoim usługodawcom, którzy wykonują prace

administracyjne i operacyjne, celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Nasi usługodawcy

zobowiązani się do przestrzegania narzuconych przez nas norm przetwarzania Twoich danych

osobowych. Posiadają dostęp jedynie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania

swoich obowiązków (dostawcy usług iT, dostawcy usług z zakresu zarządzania księgowością).

Dane osobowe mogą być również udostępniane usługodawcom zapewniającym

usługi i rozwiązania z zakresu technologii informatycznej, w tym rozmowy kwalifikacyjne

za pośrednictwem wideo oraz usługodawcom współpracującym z Administratorem w zakresie

przeprowadzenia badania i oceny Twoich umiejętności oraz kwalifikacji (np. dostawcy

testów badających kompetencje).

 1. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe przetwarzamy

 1. W celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane ogłoszeniu o pracę,

przedstawione przez rekrutera podczas kontaktu z Tobą na portalu LinkedIn, Messenger

przez okres 6 miesięcy od przesłania Twojego zgłoszenia oraz dochodzenia i obrony

przed roszczeniami związanymi z tą rekrutacją

w tym zwłaszcza:

 1. a) roszczeniami z tytułu dyskryminacji,
 2. b) wykonania umowy pomiędzy Administratorem a zleceniobiorcą Administratora;

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej

działalności gospodarczej z powyższego stosunku umownego w przypadku

przedstawienia danych osobowych zleceniobiorcy prowadzącemu proces rekrutacji.

 1. Na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację – przez okres 6 miesięcy

od złożenia aplikacji lub zakończenia rekrutacji.

 1. Gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu cofnięcia zgody

nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia pozyskania zgody na przetwarzanie

przez Administratora.

 1. W celu zbadania satysfakcji z przeprowadzonej rekrutacji - przez okres 6 miesięcy

od dnia zebrania informacji.

 1. Twoje prawa

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych:

 1. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie

zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego przed jej cofnięciem;

 1. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, jeżeli Twoje dane przetwarzamy w oparciu

o nasz prawnie uzasadniony interes;

 1. Masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania

danych, ich usunięcia oraz:

 1. a) ograniczenia przetwarzania - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie

danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania

uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane

lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Tobie

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas

wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

 1. b) przeniesienia danych - masz prawo otrzymać od nas Twoje dane

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się

do odczytu maszynowego. Możesz nam też zlecić przesłanie tych danych

bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(www.uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz ze Twoje dane osobowe

są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać na adres email: rodo@techramps.com

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza EOG)

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji automatycznie w oparciu

o wyniki profilowania

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod