Oferta pracy na stanowisko

Głównego Księgowego

Do obowiązków Głównego Księgowego będzie między innymi należeć:

 • odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • zamknięcie roku księgowego i przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie finansowego planu gospodarczego i remontowego spółdzielni oraz sporządzanie okresowych analiz ich wykonania,
 • kalkulacja stawek opłat Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
 • analiza sald lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nadzór nad windykacją należności,
 • kierowanie działem księgowości.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne ( finanse, rachunkowość )
 • co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości,
 • mile widziany staż na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Księgowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień finansowo-księgowych z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • biegłe posługiwanie się komputerem w tym programami Word, Excel oraz umiejętność wdrażania nowych systemów,
 • znajomość obsługi programów w księgowości elektronicznej

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie świadectw lub dyplomów,
 • odpisy (kserokopie) dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień, ew. kserokopie świadectw pracy.

 

Oferty należy składać do 15 czerwca  2021 r.

Umowa na okres próbny .Atrakcyjne wynagrodzenia

mgr Agnieszka Piekarz - specjalista do spraw kadr i sekretariatu

tel 12 266-88-98  adres e-mail  smruczaj@ruczaj-zaborze.krakow.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod