Strona główna img img Oddział w Krakowie

Oddział w Krakowie

Biuro Oddziału Terenowego czynne jest: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00-14:00, wtorki w godz. od 12:00-18:00 ul. Kazimierza Wielkiego 19 30-074 Kraków adres e-mail: terenowy@krakow.skwp.pl

Zarząd Oddziału Terenowego w Krakowie po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Terenowego w Krakowie, które odbyło się w dniu 26 luty 2019 r., ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński

Sekretarz – Sylwia Szajna

Skarbnik – Krystyna Krzyżak

członek Zarządu – Urszula Krempa

członek Zarządu – Sławomir Szuba

Sprawy dotyczące działania Oddziału Terenowego prosimy kierować do Prezesa Oddziału pod adres: terenowy@krakow.skwp.pl

 

Konsultacje

Członków Krakowskiego Oddziału SKwP i Uczestników kursów SKwP z Krakowa (przez  rok od zakończenia kursu)  zapraszamy na konsultacje z zakresu  rachunkowości  i podatków, które odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca  w godz. 15.30-18.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 oraz na telefoniczne konsultacje z tego zakresu, które udzielane są w każdy pierwszy i czwarty wtorek miesiąca w godz. 15.30-17.00 pod numerami telefonicznymi Stowarzyszenia: 12-633-35-21, 12-633-74-84 - wew. 110.

Daty konsultacji telefonicznej : 05.02.2019 r., 05.03.2019 r., 26.03.2019 r.,02.04.2019 r., 07.05.2019 r., 28.05.2019 r., 4.06.2019 r.


Daty konsultacji zbiorowej : 12.02.2019 r., 12,03.2019 r., 09.04.2019 r.,14.05.2019 r.. 11.06.2019 r.

Na stronie internetowej na bieżąco umieszczana jest informacja o prelekcjach. Zapraszamy również do zapoznania się z aktualnymi ofertami szkoleniowymi. Korzystaj ze strony internetowej Adres strony: www.skwp.krakow.pl .

Zainteresowanych otrzymywaniem od nas aktualnych informacji o planowanych prelekcjach i szkoleniach drogą mailową prosimy o podanie adresu emaliowego. Dyżury Członków Zarządu odbywają się w każdy czwartek w pok. 307 III p. w godz. 16:00-17:00.

 

Prelekcje

Wszystkich Członków SKwP zapraszamy na najbliższe prelekcje:

„Podatek u źródła”

Dnia 18.06.2019 r. (wtorek)  godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pan Sławomir Szuba

 


POPRZEDNIE PRELEKCJE:

 

”Ustawowe obowiązki i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy”

 

Dnia 16.04.2019 r. (wtorek)  o godz. 16.00

 

Wykład poprowadzi: Pan Tomasz Gzela

 

 

„Odwrócone opodatkowanie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4,5,6,7,8 ustawy o VAT”

Dnia 26.03.2019 r. (wtorek)  godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pan Zbigniew Miernik

 

„Jak usprawnić i zautomatyzować proces konsolidacji statutowej i zarządczej ( typowe problemy w konsolidacji, konsolidacja - przykłady dobrych praktyk, implementacja procesu w oprogramowaniu do konsolidacji firmy IBM)”

Dnia 19.02.2019 r. (wtorek)  godz. 16.00

Wykładowcy: Pani Natalia Kucharska;  Pan  Adam Kucharski

 

„Zmiany w ZUS od 1 stycznia 2019 r.”

29 styczeń 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pani Ewa Wnęk

 

„Leasing w podatkach”

13 grudzień 2018 r. o godz. 16.00    I grupa (czwartek)

18 grudzień 2018 r. o godz. 16.00   II grupa (wtorek)

Wykładowca: Pan Maciej Rychlicki

 

”Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy prawne”

18 września 2018  r. (wtorek)  o godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pan Artur Baranowski

 

„Kontrola podatkowa i celno-skarbowa”

20 marzec 2018 r (wtorek) godz.16.00

Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

 

„Polityka w zakresie rachunkowości w świetle JPK”

27 marzec 2018 r. o godz. 16.00    I grupa (wtorek)

29 marzec 2018 r. o godz. 16.00   II grupa (czwartek)

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

 

„Podatek PIT - rozliczenie roczne”

20 luty 2018 r (wtorek) godz.16.00

Wykład poprowadzi: W.Furman; J.Maternia

 

"Jednolity plik kontrolny - wtorki z JPK „

23 styczeń  2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 
Wykład poprowadzi: pracownik Izby Administracji Skarbowej

 

„Środki trwałe według nowego KSR11”

Wykład poprowadzi: dr Danuta Krzywda

12  grudzień   2017 r. |wtorek| o godz. 16.00

 

„Leasing finansowy czy operacyjny - podstawowe różnice”

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

12 wrzesień 2017 r.|wtorek|- godz. 16.00 

 

„Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 roku.” 

Wykład poprowadzi: mgr  Dorota Ufir

22 sierpień 2017 r. |wtorek| - godz. 16.00 

 

„Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakładzie pracy”

Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

11.05.2017 r. |czwartek| - godz. 16.00

 

„Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych”

Wykład poprowadzi:Pan Artur Baranowski

23.05.2017 r. |wtorek| - godz. 16.00

Tematyka prelekcji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zbieg ubezpieczeń społecznych.
  2. Aktualne zasady przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich.
  3. Prawo do emerytury od 1 października 2017 r.

oraz odpowiedzi na pytania z całego zakresu ubezpieczeń społecznych.

 Prelekcję podprowadzi: mgr Dorota Ufir - główny specjalista-analityk w Wydziale Kontroli Płatników Składek ZUS Oddział w Krakowie.

04.04.2017 |wtorek| - godz 16.00

 

"Wycena kontraktów długoterminowych w praktyce, w tym niebezpieczeństwo „manipulacji” kosztami i przychodami”

28.03.2017  (wtorek) o godz. 16.15 - Wykład poprowadzi:   Pan Grzegorz Bober 

 

"Umowy zlecenia - zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych"

Wykładowca:   mgr  Ewa Wnęk  

I grupa 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00

 II grupa 7 luty 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00

"Jednolity Plik Kontrolny” 

Wykładowca: dr Witold Furman

I grupa -  22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.oo;          

II grupa -  3 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.oo 

Czas prelekcji: 3 godziny

 

"Zmiany w inwentaryzacji  drogą spisu z natury, wprowadzone stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości"

13.12.2016 r. (wtorek) godz. 16.00

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

 

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce"

22 listopad  2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 

Wykład poprowadzi: Artur Baranowski

 

"Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczenia deklaracji VAT"

Wykład poprowadzi: Zbigniew Miernik

I grupa - 25 październik 2016  /wtorek/ godz. 16.00

II grupa - 27 październik 2016 /czwartek/ godz. 16.00

 

"Rozwiązanie stosunku pracy"

 20.09.2016 r. (środa) godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: Artur Baranowski

 

"Koszty firmowe w podatku dochodowym od osób fizycznych  ".

 21.06.2016 r. (wtorek) godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz

 

"Nowelizacja prawa zamówień publicznych"

17.05.2016 r. (wtorek ) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi mgr Maciej Gnela

 

„Nowa ewidencja kosztów i przychodów od 1.01.2016 r. dla wybranych jednostek”

15.03.2016 r. (wtorek ) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi mgr Bernard Jarasz.

 

„Problemy w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych” 

 05.04.2016 r. (wtorek) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi dr Witold Furman.

 

"Wszystkie zagrożenia występujące przy wypełnianiu deklaracji VAT-7   - od 01.01.2016"

 Wykład poprowadzi: Zbigniew Miernik

I grupa –   16  luty 2016  /wtorek/ godz. 16.00

II grupa –  23  luty 2016  /wtorek/ godz. 16.00

 

"Aktualności w prawie pracy, zmiany wchodzące w życie w 2016 roku"

26 styczeń 2016  r.  /wtorek/ godz. 16.15

Wykład poprowadzi mgr Maja Chodacka.

 

Obciążenia VAT, w tym tzw. VAT odwrócony jako narzędzie przeciwko wyłudzeniom tego podatku”

 I grupa -   8 grudzień 2015 godz.16.oo /wtorek/ godz. 16.00

 II grupa - 15 grudzień 2015 godz.16.oo /wtorek/ godz. 16.00

Wykład poprowadzi mgr Wojciech Prawdzic-Lewandowski.

 

„Elektroniczne zwolnienia lekarskie – E-ZLA"

24 listopada 2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 

Wykład poprowadzi Pani Ewa Wnęk.

 

„Współczesne rodzaje oszustw podatkowo-księgowych a odpowiedzialność etyczna i karno-skarbowa służb finansowych”

27 październik  2015 r. /wtorek/ godz. 16.20 

Wykład poprowadzi dr Witold Furman.

 

Czas pracy” 

29 wrzesień  2015 r. /wtorek/ godz. 16.00

Wykład poprowadzi mgr Maja Chodacka

 

Prowadzenie rachunkowości i sporządzanie uproszczonej sprawozdawczości za 2014 r. przez jednostki mikro oraz niektóre jednostki nie będące spółkami handlowymi, nie prowadzące działalności gospodarczej/po zmianach ustawy o rachunkowości w 2014 r."

23 czerwiec 2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz

 

"PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych"

24.03.2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 -Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

 

"Zamknięcie roku"

 18.11.2014 r./wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: dr Jerzy Hejnar

 

 

 

„FINANSOWANIE ROZWOJU FIRMY  ZE  ŚRODKÓW UE”

 

28.10.2014  r. /wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: Andrzej Sokołowski

 

 

 

"Zwolnienie ze składek ZUS i podatku (po zmianie przepisów) - delegacje służbowe i inne należności na rzecz pracowników".

 

16.09.2014 r.  /wtorek/ godz. 16.00  -  Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz 

 

 

 

„Konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe błędnego rozliczenia podatku VAT”

 

6 maj 2014 r. /wtorek/ godz. 16.oo - Wykład poprowadzi:  mgr Tomasz Gzela.

 

 

 

"Płatnik 9.01.001  -  zmiany w programie"

 

22 kwiecień  2014 r. /wtorek/ godz. 16.oo    -   Wykład poprowadzi: mgr Ewa Wnęk 

 

 

 

Składki Wszystkich członków, którzy zalegają z opłatą składek za rok bieżący - prosimy o wpłatę składki, zgodnie ze złożoną deklaracją. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi - 24,00 zł/rok. Dla emerytów i rencistów - 12,00 zł/rok.

 

Składka Członka Wspierającego wynosi min. 150,00 zł/rok.

 

Pragniemy przypomnieć, iż kwota uzyskana ze składek członkowskich umożliwia Stowarzyszeniu świadczenie działalności statutowej w formie nieodpłatnego organizowania prelekcji, konsultacji zbiorowych i telefonicznych, spotkań klubów księgowych, a także wymianę doświadczeń w tym zakresie.

 

Członkowie Stowarzyszenia mogą wpłacać składki w kasie Stowarzyszenia lub na konto bankowe:

 

Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Kraków, Plac Szczepański 5, nr: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie  Zwyczajni Członkowie Wspierający

pobierz deklaracje (MS Word)  

pobierz deklaracje (PDF)

pobierz deklaracje (MS Word)  

pobierz deklaracje (PDF)

 

 

 

 

 

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie działalności statutowej, bądź chęci uzyskania informacji o składkach prosimy o kontakt z Oddziałem Terenowym w Krakowie pod numerem ( 632-09-10 wew. 110. lub kontakt e-mail; terenowy@krakow.skwp.pl Członkom, którzy zapłaci składkę serdecznie dziękujemy.

 

Informacje o Stowarzyszeniu Księgowych oraz działalności realizowanej przez Oddział Okręgowy w Krakowie można również znaleźć na stronie internetowej : www.skwp.krakow.pl 

 

 

 

W siedzibie O/O W Krakowie jest do odbioru imienna Karta Członkowska z numerem ewidencyjnym. Z pomocą tego numeru można się logować na stronie internetowej O/O w celu „wejścia” do Programu „PROFESJONALNY KSIĘGOWY” lub do skorzystania z innych informacji zastrzeżonych tylko dla Członków Stowarzyszenia.  

 

 

 

Zapraszamy.  

 

 

 

Klub Seniora Klub Seniora zaprasza swoich członków na spotkania, które odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca w Stowarzyszeniu Księgowych w Krakowie, o godz. 16.00.

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO