Strona główna img Nadzór wewnętrzny - zapewnianie jakości

Nadzór wewnętrzny - zapewnianie jakości

W 2018/2019 roku szkoleniowym, w ramach systemu zapewniania jakości (nadzoru wewnętrznego - ewaluacji, kontroli i wspomagania) w 6 Niepublicznych Placówkach Kształcenia Ustawicznego powołanych przez O/O SKwP w Krakowie przeprowadzono 10 obserwacji zajęć dydaktycznych, ewaluacje 54 kursów, 168 ewaluacji kursów-szkoleń i 233 kontrole dokumentacji. Zwiększona ilość ewaluacji szkoleń i kontroli dokumentacji wynikała z wzmożonego monitorowania sytuacji w Placówkach, ze względu na przygotowywania Placówek do wejścia w Zintegrowany System Kwalifikacji na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. jak i z wymagań Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – posiadamy znak jakości „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”.

W ramach  EWALUACJI ankietowano 1158  osób, które uczestniczyły w kursach i 3349 osób uczestniczących w kursach – szkoleniach, co stanowi 76,03% wszystkich uczestników kursów i 59,40% wszystkich uczestników kursów - szkoleń. Ankietowani są zadowoleni z działalności oświatowej Placówek. W skali 1-5 opiniowali program kursów i krótkich kursów.

Program kursów oceniono na poziomie – 4,57 punktów, ocena prowadzącego to – 4,79 punktów, organizacja zajęć – 4,77 punktów, materiały szkoleniowe – 4,69 punktów.

Program kursów-szkoleń oceniono na poziomie – 4,71 punktów, ocena prowadzącego to – 4,87 punktów, organizacja zajęć – 4,91 punktów, materiały szkoleniowe – 4,69 punktów.

Biegli rewidenci oceniali poziom szkolenia w skali 1-6 na poziomie 5,34, przy czym ocena wykładowcy to 5,36 punktów, materiałów szkoleniowych – 4,74, a organizacja szkolenia – 5,45 punktów.

Załącznik nr 3.1 - EWALUACJA kursów - 2018-2019

Załącznik nr 3.2 - EWALUACJA kursów-szkoleń 2018-2019

Załącznik nr 3.3 - EWALUACJA kursów dla biegłych rewidentów

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO