Strona główna img Nadzór wewnętrzny - zapewnianie jakości

Nadzór wewnętrzny - zapewnianie jakości

W 2017/2018 roku szkoleniowym, w ramach sprawowanego nadzoru wewnętrznego (ewaluacja, kontrola i wspomaganie) w 6 Niepublicznych Placówkach Kształcenia Ustawicznego powołanych przez O/O SKwP w Krakowie przeprowadzono 7 obserwacji zajęć dydaktycznych, ewaluacje 50 kursów, 135 ewaluacji kursów-szkoleń i 209 kontroli dokumentacji. Zwiększona ilość ewaluacji szkoleń i kontroli dokumentacji wynikała z wzmożonego monitorowania sytuacji w Placówkach, ze względu na przygotowywania Placówek do wejścia w Zintegrowany System Kwalifikacji na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. jak i z wymagań Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – posiadamy znak jakości „Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”.

W ramach  EWALUACJI ankietowano 930  osób, które uczestniczyły w kursach i 2368 osób uczestniczących w kursach – szkoleniach, co stanowi 73,81% wszystkich uczestników kursów i 43,09% wszystkich uczestników kursów - szkoleń. Ankietowani są zadowoleni z działalności oświatowej Placówek. W skali 1-6 opiniowali program kursów i krótkich kursów.

Program kursów, (dobór tematyki), oceniono na poziomie – 5,35 punktów, sposób prowadzenia zajęć – 5,56 punktów, organizację zajęć – 5,52 punktów, materiały szkoleniowe – 5,44 punkty, atmosferę w grupie – 5,54 punktów, efekty zajęć – 5,34 punktów. 

Program kursów – szkoleń,  bez szkoleń dla biegłych rewidentów , oceniono na poziomie: dobór tematyki – 5,41 punktów, sposób prowadzenia zajęć 5,56 punktów, organizację zajęć – 5,64 punktów, materiały szkoleniowe – 5,40 punktów, atmosferę w grupie – 5,57 pkt., efekty zajęć – 5,45 punktów.

Biegli rewidenci oceniali poziom szkolenia w skali 1-5 pod kątem realizacji programu nauczania (4,77 pkt), oceniali dobór materiałów szkoleniowych (4,55 pkt), pracę wykładowcy w rozbiciu na przygotowanie do zajęć (4,87 pkt), odpowiedzi na pytania uczestników (4,82 pkt),  zarządzania czasem (4,81 pkt),   sposób prowadzenia zajęć (4,80 pkt), oraz organizację szkolenia zwracając uwagę na  miejsca szkolenia (4,83 pkt), organizację szkolenia (4,81 pkt) 
i ocenę publikacji (4,45 pkt).

Załącznik nr 3b - EWALUACJA kursów - 2017-2018

Załącznik nr 4b - EWALUACJA kursów-szkoleń 2017-2018

Załącznik nr 4b-1 - EWALUACJA kursów dla biegłych rewidentów

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO