Strona główna img Aktualności img Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Podsumowanie

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Podsumowanie

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Podsumowanie działalności oraz plany na nową kadencję

 

We wtorek 26 lutego 2019 r. odbyło się zwoływane raz na 4 lata - Zebranie Członkowskie członków Oddziału SKwP w Krakowie. Spotkanie to miało na celu podsumowanie działalności za lata 2015-2018, wybór nowych władz oraz uchwalenie programu na kolejną kadencję działalności Oddziału. Członkowie zebrali się w sali Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa 6 w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli zasłużeni członkowie Stowarzyszenia z Klubu Seniora, osoby czynne zawodowo oraz studenci zrzeszeni w Klubie Młodych Księgowych. Zebranie otworzył krótkim przemówieniem Prezes Oddziału Okręgowego w Krakowie dr Łukasz Górka (także Skarbnik Zarządu Głównego), który podziękował za owocną współpracę z ustępującym Zarządem Oddziału. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w Krakowie, które przedstawił ustępujący Prezes prof. UEK Konrad Grabiński. Podkreślił on, że nastąpił ponad 30% wzrost liczby członków zwyczajnych w trakcie kończącej się kadencji osiągając liczbę 2071 osób, czyniącą krakowski Oddział jednym z największych w Polsce. W dalszej kolejności przystąpiono do zgłoszenia kandydatów do Zarządu Oddziału oraz delegatów na Zjazd Okręgowy. Po wystąpieniu przedstawiciela Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i krótkiej przerwie przystąpiono do głosowania. Głosowanie po raz pierwszy odbyło się w formie elektronicznej, za pomocą urządzeń rozdanych członkom mającym prawo głosu. Usprawniło to pracę oraz pozwoliło na szybkie ogłoszenie wyników. Rezultatem zebrania było wybranie 72 delegatów, którzy będą reprezentować Oddział na majowym Okręgowym Zjeździe. Wybrano również pięciu członków Zarządu, którzy spośród siebie, w tajnym głosowaniu, wyłonili: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. W skład Zarządu Oddziału w Krakowie na lata 2019-2022 wchodzą:

Konrad Grabiński – Prezes

Sylwia Szajna – Sekretarz

Krystyna Krzyżak –Skarbnik

Urszula Krempa – Członek Zarządu

Sławomir Szuba  – Członek Zarządu

 

Jednym z ostatnich elementów  zebrania była dyskusja nad programem działania na nową kadencję, w której wybrany na kolejną kadencję Prezes prof. UEK Konrad Grabiński podziękował za zaufaniei zapewnił o chęci kontynuowania pracy na rzecz krakowskiego Oddziału. Na zakończenie zebrani członkowie zatwierdzili uchwałę programową na lata 2019-2022.

Wszystkim uczestnikom  Zebrania dziękujemy za udział i gratulujemy członkom Zarządu Oddziału oraz wybranym Delegatom.

 

Autor

Sławomir Szuba

Członek Zarządu Oddziału SKwP w Krakowie© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO