Strona główna img Aktualności img WYJAZDOWY KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

WYJAZDOWY KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

 

zapraszamy Państwa na wyjazdowy kurs

dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych,

w dniach 29.09 - 2.10.2016 r.

w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku

 

 

 

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,
 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,
 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

 

Tematyka kursu:

 1. Organizacja usług księgowych.
 2. Umowa o świadczenie usług księgowych.
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
 8. Ryzyko w usługach księgowych.
 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

 

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • uiszczenie opłaty w kwocie 1499,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia - 1380,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia - 1450,00 zł),
 • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (anna.zajkowska@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2016 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Cena obejmuje:

-        3 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2- 3-osobowych

-        wyżywienie: 3 śniadania, 4 lunche, 3 kolacje,

-        szkolenie wraz z materiałami,

-        egzamin.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Anną Zajkowską e-mail:anna.zajkowska@skwp.pl, tel. 22 521 32 61

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

 

Należność za kurs prosimy wpłacać na rachunek:

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA (PDF)

 

KARTA ZGŁOSZENIA (MS WORD)© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO