Rachunkowość

Skomplikowane i nieustannie zmieniające się reguły podlegania ubezpieczeniom, a także nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powodują, że prawidłowe wykonanie obowiązków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowość przygotowało nową książkę pt.: ABC płatnika składek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedżerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzyńskich, wychowawczych),

ISBN: 978-83-63251-06-2

Objętość: str. 116

Oprawa: miękka

Cena detaliczna: 82,00 zł

Cena promocyjna – 15% = 69,70 zł

• obowiązki przedsiębiorców jako płatników składek ZUS (zasady rozliczeń, opłacania składek, wypełniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga część, składająca się z pytań –odpowiedzi dotyczących szczegółowych zagadnień, oraz część trzecia, zawierająca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania płatników składek.

Książka jest pracą zbiorową pod redakcją Anny Koleśnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowań są specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Spis treści :

Wstęp

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców i osób współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników

Podstawa wymiaru i zasady obliczania składek pracowniczych

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od zlecenia

Ubezpieczenia wypadkowe

Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika składek

Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem

Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Rozliczanie składek za osoby na zasiłkach macierzyńskich i urlopach wychowawczych

Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Interpretacje urzędowe

Zasady podlegania ubezpieczeniom przez – interpretacje ZUS i NFZ

Rozliczenie podatku po korekcie składek – interpretacje IS

Spis tabel

Zasady podlegania ubezpieczeniom tytułu wykonywania pozarolniczej działalności lub współpracy, w tym w razie jednoczesnego posiadania innych (wybranych) tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń /
Wysokość składek ZUS w 2014 r. dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i współpracujących /
Wysokość składki zdrowotnej w 2014 r. dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i współpracujących /
Wysokość wynagrodzenia młodocianego /
  Stopy procentowe i finansowanie składek /
Przychody pracowników nie stanowiące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne /
Różnice między tytułami wyłączeń z podstawy wymiaru składek i z podstawy opodatkowania /
Ustalanie wartości w naturze /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o świadczenie usług (w tym kontrakt menedżerski) zawarta i wykonywana dla innego podmiotu niż własny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytułami (najczęstsze zbiegi tytułów) /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o świadczenie usług zawarta i wykonywana przez emeryta lub rencistę na rzecz podmiotu innego niż własny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytułami /
Przychody, które wyłącza się z podstawy wymiaru składek zleceniobiorców po spełnieniu określonych warunków – wybrane pozycje /
Przychody, których nie wyłącza się z podstawy wymiaru składek zleceniobiorców /
Kalendarium obowiązków wobec ZUS /
Rachunki bankowe ZUS /
Niektóre kody stosowane na dokumentach ubezpieczeniowych /
Ubezpieczenia z art. 6a ustawy o sus /
Ubezpieczenia z art. 6b ustawy o sus /

 

http://rachunkowosc.com.pl/s/abc-platnika-skladek-zus-przedsiebiorcy-pracownicy-zleceniobiorcy-NR2014ZU.html

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO