Strona główna img Aktualności img Konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów

Konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów

Konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów

 

Informacja nt. przygotowań do 19 edycji

„Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym” w roku szkolnym 2015/2016

 

Konkurs popularyzujący wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów organizowany jest nieprzerwanie od 1996 roku przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie. Realizacja konkursu przebiega przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i ponadgimnazjalnymi szkołami z województwa małopolskiego zainteresowanymi podnoszeniem poziomu nauczania rachunkowości i finansów oraz wyszukiwaniem najbardziej utalentowanej młodzieży ukierunkowanej na zawody związane z rachunkowością.

O/O SKwP przygotowując się do tegorocznej edycji Konkursu zorganizował dniu 16.11.2015 r. spotkanie z nauczycielami szkół  zainteresowanych 19 edycją konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych. Na spotkaniu dokonano następujących ustaleń:

1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia ustawy o rachunkowości (bez konsolidacji)

2. W II etapie konkursu (ustnym) – uczniowie odpowiadać będą na jeden zestaw pytań. Zapewni to porównywalność odpowiedzi.

3. Terminy konkursu :

I etap (w szkołach)  -  15 grudnia 2015 r. (wtorek) godz. 900

II etap (w SKwP)   -  9 luty 2016 r. (wtorek) godz. 1000

4. Podczas  II etapu konkursu tj. 09.02.2016 r wygłoszone zostaną prelekcje dla nauczycieli - opiekunów uczniów oraz uczniów przybyłych na Konkurs na temat

5. Do 4 grudnia 2015 r. przekazana zostanie przez szkoły do SKwP informacja o ilości uczniów biorących udział w I etapie Konkursu.

6. Do 5 stycznia 2016 r. przekazane zostaną przez szkoły do SKwP imiona i nazwiska uczniów, którzy przeszli do II etapu Konkursu.

7. Uczniowie, w czasie rozwiązywania tematów konkursowych mogą mieć na ławkach jedynie ustawę o rachunkowości.

8. Na salę, w której rozwiązywać będą testy i zadania sytuacyjne II etapu, uczniowie wchodzić będą bez telefonów komórkowych (komórki zdeponowane zostaną u nauczycieli – opiekunów uczniów).

9. Do Komisji Konkursowej zaproszony zostanie Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży działającej w SKwP i zwycięzca konkursu z poprzedniej edycji.

 

Więcej informacji w zakładce KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW

 

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiegodo udziału w konkursie.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO