Strona główna img Aktualności img Konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów

Konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów

Informacja nt. 18 edycji

„Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym” w roku szkolnym 2014/2015

 

Konkurs popularyzujący wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów organizowany jest nieprzerwanie od 1996 roku przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie. Realizacja konkursu przebiega przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i ponadgimnazjalnymi szkołami z województwa małopolskiego zainteresowanymi podnoszeniem poziomu nauczania rachunkowości i finansów oraz wyszukiwaniem najbardziej utalentowanej młodzieży ukierunkowanej na zawody związane 
z rachunkowością.

 

I. Konkursem tegorocznej 18-edycji zainteresowało się 25 średnich szkół ekonomicznych 
z całego województwa  małopolskiego (informacje o konkursie rozesłano do 40 szkół).

II. W I-szym (szkolnym) pisemnym etapie konkursu, który odbył się w dniu 21.01.2015 r. wzięło udział 461 uczniów z 25 szkół.

III. Do II-go pisemnego etapu konkursu, który odbył się w siedzibie SKwP O.O. Kraków, 
w dniu 05.02.2015 r. zgłoszonych zostało 68 uczniów z 24 szkół. Ostatecznie w II etapie wzięło udział 65 uczniów z 24 szkół. Po złożeniu przez uczniów zakodowanych prac zostały one sprawdzone przez nauczycieli – opiekunów. Działająca w składzie: prof. dr hab. Bronisław Micherda, dr Łukasz Górka, mgr Włodzimierz Lurka - Komisja Konkursowa wyłoniła 
6 finalistów oraz przeprowadziła finał ustny konkursu. W pracach Komisji konkursowej uczestniczył przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie Pan Wicekurator Grzegorz Baran.

IV. Finał ustny odbył się bezpośrednio po ukończeniu I części. Wzięli w nim udział uczniowie 
w kolejności zdobytych punktów:

1. Agnieszka Budzyń                           - 138p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Kraków

2. Joanna Fryt                           - 137p. Zespół Szkół Piotrkowice Małe

3. Joanna Kornaś                      - 132p. Zespół Szkół Nr 3 Bochnia

4. Małgorzata Wesołowska      - 131p. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowy Targ

5.Karolina Dworak                    - 129p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Kraków

6. Ewelina Miętka                     - 125p. Zespół Szkół Nr 3 Wadowice

V. Po uzupełnieniu punktacji o wyniki finału ustnego ustalono ostateczne wyniki konkursu:

1 miejsce  Agnieszka Budzyń   - 168p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Kraków

2 miejsce Joanna Fryt                - 165p. Zespół Szkół Piotrkowice Małe

3 miejsce Karolina Dworak        - 156p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Kraków

4 miejsce Joanna Kornaś            - 143p. Zespół Szkół Nr 3 Bochnia

5 miejsce Małgorzata Wesołowska  -131p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nowy Targ

6 miejsce Ewelina Miętka                -130p. Zespół Szkół Nr 3 Wadowice

VI. Finaliści konkursu i ich nauczyciele otrzymali, zgodnie z regulaminem, dyplomy potwierdzające zdobyte miejsce oraz książki pt. „Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych” autorstwa Bronisława Micherdy i Katarzyny Świetla, a także za trzy pierwsze miejsca - nagrody finansowe.

VII. Ponadto przeprowadzona została drużynowa (3 osoby) klasyfikacja 10 najlepszych szkół biorących udział w II (pisemnym i ustnym) etapie konkursu – przedstawiona w kolejności uzyskanych punktów:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w KRAKOWIE

2. Zespół Szkół nr 3 w BOCHNI

3. Zespół Szkół w PIOTRKOWICACH MAŁYCH

4. Zespół Szkół im. bł.ks.Piotra Dańkowskiego w JORDANOWIE

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w NOWYM SĄCZU

6. Zespół Szkół Zawodowych w GRYBOWIE

7. Zespół Szkół Ekonomicznych w NOWYM TARGU

8. Zespół Szkół Nr 3 im. ks.prof. JózefaTischnera w WADOWICACH

9. Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne w GORLICACH

10. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w OSWIĘCIMIU

Do dyrekcji szkół, z których rekrutowali się finaliści konkursu oraz najlepsze drużyny - zostały skierowane oficjalne gratulacyjne pisma.

 

VIII. Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla ich opiekunów O/Okręgowy zorganizował 
3 prelekcje na temat „Zmiany w ustawie o rachunkowości” dr Witold Furman (dla nauczycieli) oraz „Elektroniczne rozliczenie podatków.” dr Marcin Grabkowski z Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto (dla nauczycieli i uczniów).

W tegorocznej edycji konkursu dało się zauważyć duże zaangażowanie uczniów biorących 
w nim udział oraz wielkie emocje związane ze szlachetną rywalizacją. Konkursowi towarzyszyła bardzo dobra atmosfera zarówno wśród uczniów jak i ich nauczycieli. Konkurs był również bardzo dobrze przygotowany organizacyjnie do czego przyczynili się: Członkowie Komisji Konkursowej i Sekretarz Jury Ewa Micherda, wszyscy pracownicy O/Okręgowego na czele z Panią Zofią Strzałkowską. Nowością tegorocznej edycji było powszechne wykorzystanie elektronicznych kontaktów ze szkołami oraz przedstawiane na bieżąco informacja o konkursie na stronie internetowej, gdzie również znajdują się szczegółowe dane o konkursie.

Prezydium Zarządu O/Okręgowego na posiedzeniu w dniu 26.02.2015 r. pozytywnie oceniło inicjatywę organizacji Konkursu, zaangażowanie uczniów i nauczycieli ich opiekunów oraz osoby, które w O/Okręgowym organizowały konkurs przyczyniający się do poszerzenia i ugruntowania wiedzy i umiejętności z rachunkowości oraz popularyzacji SKwP. Z uznaniem należy przyjąć obecność na finale konkursu Pana Wicekuratora Grzegorza Barana z Kuratorium Oświaty w Krakowie. W konkluzji Prezydium postanowiło zwrócić się do Zarządu O/Okręgowego SKwP w Krakowie z wnioskiem o kontynuację organizacji konkursu w następnych latach.

 

Punktacja szkół obejmująca ilość największych punktów uzyskanych przez 3-ch uczniów w konkursie2014/2015

 

 

 

Miejsce

 

Szkoła

    Punktacja za II etap

 

1 pisemny

II finał

Razem

1

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w  KRAKOWIE

 

387

       57                

 

444

2

Zespół Szkół nr 3 w BOCHNI

 

357

11

368

3

Zespół Szkół w PIOTRKOWICACH MAŁYCH

 

322

28

350

4

Zespół Szkół bł.ks.Piotra Dańkowskiego JORDANOWIE

 

327,5

-

327,5

5

Zespół Szkół Ekonomicznych w NOWYM SĄCZU

 

307

-

307

6

Zespół Szkół Zawodowych w GRYBOWIE

 

305

-

305

7

Zespół Szkół Ekonomicznych  w NOWYM TARGU

 

303

-

303

8

Zespół Szkół nr 3 im.ks.prof. J.Tischnera w WADOWICACH

 

298

5

303

9

Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne
 w GORLICACH

290

-

290

10

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
w OŚWIĘCIUMIU

 

276

-

276

11

Zespół Szkół w SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

251

-

251

12

Zespół Szkół im. Kingi w ŁĄCKU

 

245

-

245

13

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

223

-

223

14

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w KRAKOWIE

 

214

-

214

15

 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3 w KRAKOWIE

 

112

 

-

 

112

 

 

16.

 

Zespół Szkół Nr 1 w ANDRYCHOWIE

73

        -

 73

17

 

Zespół Szkół im.B. Głowackiego w PROSZOWICACH

70

 

-

 

70

 

 

Uwaga: W 7 szkołach uczestniczyło w II etapie Konkursu mniej niż 3 uczniów.

Kraków, dnia 16.02.2015 r.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO