Strona główna img Aktualności img Jubileusz 80-lecia O/O Kraków w Centrum Manggha

Jubileusz 80-lecia O/O Kraków w Centrum Manggha

W dniu 14 października 2017 r. w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 80-lecia Oddziału Okręgowego w Krakowie i 110-lecia SKwP. Wśród licznie zgromadzonych członków i działaczy Stowarzyszenia z całej Małopolski byli zaproszeni goście oficjalni, którzy wygłosili okolicznościowe wystąpienia - Franciszek Wala Prezes Zarządu Głównego SKwP i  Wiceprezes Jerzy Koniecki, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa Marek Podsiadło Zastępca Skarbnika Miasta Krakowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali Prorektor prof. dr hab. Janina Filek  i prof. Mariusz Andrzejewski Dziekan Wydziału Finansów i Prawa, Jacek Pająk Dyrektor WUP w Krakowie, Marek Piwowarczyk Kanclerz Małopolskiej Loży BCC i Dyrektor Honorowy Zbigniew Putaj oraz prof. dr hab. Andrzej Prusek Prezes Krakowskiego Oddziału PTE. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele 8 oddziałów okręgowych SKwP z Bielsko-Białej, Częstochowy, Katowic, Kielc, Lublina, Poznania, Rzeszowa i Warszawy, którzy przekazali okolicznościowe adresy i pamiątki.

Rozpoczynając uroczystość dr Łukasz Górka Prezes O/O Kraków w barwnym wystąpieniu przedstawił historię Oddziału oraz współczesne i przyszłe zadania a Pan Franciszek Wala oprócz merytorycznej oceny działalności - przekazał Laur Jubileuszowy Zarządu Głównego SKwP ustanowiony dla Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie, na 80-lecie. Ponadto Jacek Pająk Dyrektor WUP w Krakowie przekazał dokument potwierdzający Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych, który Oddział Okręgowy w Krakowie otrzymał na kolejne 3 lata, po odbyciu audytu zewnętrznego w zakresie szkleń i doradztwa zawodowego.

W takcie uroczystości nastąpiło wręczenie odznak i wyróżnień, które otrzymali:

- Złotą Odznakę z Diamentem „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” najwyższą w SKwP - Elżbieta Bochenek, Antoni Kurek i  Andrzej Piwowarczyk.

- Złotą Odznakę „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”  przyznaną członkom wspierającym z Krakowa - Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

- Złotą Odznakę „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” działacze, członkowie zwyczajni - Dorota Chrząszcz, Maria Piekarczyk, Sylwia Szajna i Maria Zielińska.

Srebrną Odznakę „Za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” działacze, członkowie zwyczajni -Joanna Czyżycka, Jadwiga Jakubowska-Babiarz, Monika Krzeczek, Karolina Marzec-Balinow, Krystyna Rządkowska, Stanisława Iglar, Elżbieta Kozielec, Dorota Marszałek, Irena Obrusik, Monika Wojtaszek i Grażyna Zachwieja.

Adres Honorowy Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”  aktywni działacze - dr Danuta Krzywda i dr Jerzy Hejnar.

Uroczystość  zakończył piękny i nastrojowy koncert Grzegorza Turnaua dedykowany księgowym.  Później przy poczęstunku i lampce wina trwały długo koleżeńskie rozmowy. W spotkaniu wzięło udział ok. 250 osób, a wśród nich członkowie władz okręgowych i terenowych, byli i obecni działacze, wykładowcy i pracownicy. Wielkim zaszczytem była obecność Pani Zofii Zakrzewskiej-Uryga małżonki zmarłego Prezesa O/O dr Józefa Urygi, który kierował Oddziałem przez 25 lat oraz  Pani Ewy Micherda byłej Dyrektor Biura O/O i małżonki zmarłego w ub. roku Pana Profesora.
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO