Strona główna img Aktualności img Informacja o wynikach Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla Uczniów.

Informacja o wynikach Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla Uczniów.

Konkurs popularyzujący wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów organizowany jest nieprzerwanie od 1996 roku przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie. Realizacja konkursu przebiega przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i ponadgimnazjalnymi szkołami z województwa małopolskiego zainteresowanymi podnoszeniem poziomu nauczania rachunkowości i finansów oraz wyszukiwaniem najbardziej utalentowanej młodzieży ukierunkowanej na zawody związane

z rachunkowością.

 

I. Konkursem tegorocznej 17-edycji zainteresowało się 25 średnich szkół ekonomicznych
z całego województwa  małopolskiego (informacje o konkursie rozesłano do 40 szkół).

II. W I-szym (szkolnym)  pisemnym etapie konkursu, który odbył się w dniu 30.01.2014 r. wzięło udział 522 uczniów z 25 szkół.

III. Do II-go pisemnego etapu konkursu, który odbył się w siedzibie SKwP O.O. Kraków,
w dniu 26.02.2014 r. zgłoszonych zostało 70 uczniów z 25 szkół. Ostatecznie w II etapie wzięło udział 63 uczniów z 22 szkół. Po złożeniu przez uczniów zakodowanych prac zostały one sprawdzone przez nauczycieli – opiekunów. Działająca w składzie: prof. dr hab. Bronisław Micherda, mgr Antoni Kurek, dr Łukasz Górka, mgr Włodzimierz Lurka - Komisja Konkursowa wyłoniła 6 finalistów oraz przeprowadziła finał ustny konkursu.

IV. Finał ustny odbył się bezpośrednio po ukończeniu I części. Wzięli w nim udział uczniowie
w kolejności zdobytych punktów:

1.Czesław Gruca                      - 135p. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

2.Kinga Orawiec                      - 133p. Zespół Szkół im.bł.ks.Piotra Dańkowskiego Jordanowie

3.Monika Jackiewicz               - 129p.  Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie

4.Joanna Fryt                            - 120p. Zespół Szkół Piotrkowice Małe

5.Katarzyna Kowalczyk           - 118p. Zespół Szkół Ekonom-Gastronomicznych w Oświęcimiu

6.Monika Słota                         - 117p. Zespół Szkół Ponadgimnazjal. w Dąbrowie Tarnowskiej

V. Po uzupełnieniu punktacji o wyniki finału ustnego ustalono ostateczne wyniki konkursu:

1 miejsce  Kinga Orawiec         - 166p. Zespół Szkół im.bł.ks.Piotra Dańkowskiego Jordanowie

2 miejsce Czesław Gruca          - 165p. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

3 miejsce Monika Słota             - 157p. Zespół Szkół Ponadgimnazjal. w Dąbrowie Tarnowsk.

4 miejsce Joanna Fryt                - 154p. Zespół Szkół Piotrkowice Małe

5 miejsce Monika Jackiewicz    -153p. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie

6 miejsce Katarzyna Kowalczyk-152p. Zespół Szkół Ekonom-Gastronom. w Oświęcimiu

VI. Finaliści konkursu i ich nauczyciele otrzymali, zgodnie z regulaminem, dyplomy potwierdzające zdobyte miejsce oraz książki pt. „Globalne uwarunkowania rachunkowości” autorstwa Konrada Grabińskiego, Marcina Kędziora i Joanny Krasodomskiej, a także za trzy pierwsze miejsca - nagrody finansowe. Upominki książkowe „Współczesna rachunkowość
- wybrane problemy metodologiczne” autorstwa Bronisława Micherdy i Katarzyny Świetla
- otrzymali pozostali opiekunowie uczniów, którzy brali udział w II etapie konkursu.

VII. Ponadto przeprowadzona została drużynowa (3 osoby) klasyfikacja 10 najlepszych szkół biorących udział w II (pisemnym i ustnym) etapie konkursu – przedstawiona w kolejności uzyskanych punktów:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w KRAKOWIE

2. Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w OŚWIĘCIMIU

3. Zespół Szkół im. bł.ks.Piotra Dańkowskiego w JORDANOWIE

4. Zespół Szkół Zawodowych w GRYBOWIE

5. Zespół Szkół nr 3 w BOCHNI

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w GORLICACH

7. Zespół Szkół nr 3 im. ks.prof. JózefaTischnera w WADOWICACH

8. Zespół Szkół Ekonomicznych w NOWYM SĄCZU

9. Zespół Szkół w PIOTRKOWICACH MAŁYCH

10. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w SKAWINIE

Do dyrekcji szkół, z których rekrutowali się finaliści konkursu oraz najlepsze drużyny - zostały skierowane oficjalne gratulacyjne pisma.

VIII. W finale konkursu uczestniczyła przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Krakowie Pani Dyrektor Wanda Brześcińska.

IX. Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla ich opiekunów O/Okręgowy zorganizował
3 prelekcje na temat „Etyki w rachunkowości”(dla nauczycieli) oraz „Zmian w VAT w 2014 r.” (dla nauczycieli i uczniów), które wygłosili: Karolina Marzec i Zbigniew Miernik.

W tegorocznej edycji konkursu dało się zauważyć duże zaangażowanie uczniów biorących
w nim udział oraz wielkie emocje związane ze szlachetną rywalizacją. Konkursowi towarzyszyła bardzo dobra atmosfera zarówno wśród uczniów jak i ich nauczycieli. Konkurs był również bardzo dobrze przygotowany organizacyjnie do czego przyczynili się: Członkowie Komisji Konkursowej i Sekretarz Jury, wszyscy pracownicy O/Okręgowego na czele z Panią Zofią Strzałkowską. Nowością tegorocznej edycji było powszechne wykorzystanie elektronicznych kontaktów ze szkołami oraz przedstawiane na bieżąco informacja o konkursie na stronie internetowej, gdzie również znajdują się szczegółowe dane o konkursie.

Władze O/Okręgowego SKwP w Krakowie pozytywnie oceniły inicjatywę organizacji Konkursu, zaangażowanie uczniów i nauczycieli ich opiekunów oraz osoby, które
w O/Okręgowym organizowały konkurs przyczyniający się do poszerzenia i ugruntowania wiedzy i umiejętności z rachunkowości oraz popularyzacji SKwP. Z uznaniem należy przyjąć obecność na finale konkursu Pani Dyrektor Wandy Brześcińskiej z Kuratorium Oświaty
w Krakowie. Zarząd O/Okręgowego SKwP w Krakowie na posiedzeniu w dniu 26.03.2014 r. podjął decyzję o kontynuowaniu organizacji konkursu w następnym roku szkolnym.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO