Strona główna img Aktualności img „Od technika ekonomisty do księgowego”

„Od technika ekonomisty do księgowego”

„Od technika ekonomisty do księgowego”

 

Kształcenie zawodowe w Polsce cieszy się coraz większą popularnością wśród młodych ludzi. Z danych Instytutu Badań Edukacyjnych  wynika, że w zależności od regionu - od 35 do 40 procent gimnazjalistów wybiera technika. Warto przywołać opinię Pani Agnieszki Chłoń-Domińczak liderki zespołu Edukacji i Rynku Pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych (wypowiedź dla portalu rmf24.pl) „Niestety w naszym społeczeństwie pokutuje mit szkoły zawodowej jako tej gorszej, która nie daje możliwości rozwoju. A to nieprawda! Dziś jest wiele ciekawych szkół zawodowych, które dają mnóstwo możliwości rozwoju, które współpracują z dobrymi pracodawcami, które stosują nowoczesne technologie. Ważne jednak, by i ten wybór współgrał z pasjami młodych ludzi”.

Godnym podkreślenia potwierdzeniem tej opinii jest sposób postrzegania kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie. Postawiono na współpracę szkoły z podmiotami życia gospodarczego. Okresem, w którym współpraca w szczególny sposób się rozwinęła był rok szkolny 2014/2015 ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Rokiem Zawodowców.  Według zaleceń ministerstwa szkoły powinny w jak najszerszym zakresie w procesie nauczania nawiązywać do praktyki gospodarczej i korzystać ze wsparcia i doświadczenia branżowych jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 szukając rozwiązań tego wyzwania nawiązał między innymi współpracę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Okręgowym w Krakowie, którego władze w 2015 roku podjęły uchwałę o objęciu 4-letnim patronatem klasę Technik ekonomista. Tym samym Stowarzyszenie Księgowych stało się partnerem Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w realizacji autorskiej innowacji pedagogicznej przygotowanej przez autorkę niniejszego artykułu: "Dziś ekonomista - jutro księgowy - orientacja zawodowa w zakresie zawodów związanych z rachunkowością i finansami".

Współpraca polega na merytorycznym wsparciu procesu nauczania przedmiotów związanych z działalnością gospodarczą, rachunkowością i finansami firm w klasach kształcących się w zawodzie Technik ekonomista. W 2016 roku Stowarzyszenie Księgowych objęło patronatem już kolejną klasę Technika ekonomisty rozpoczynającą naukę w szkole w roku szkolnym 2016/2017.

Wspólny program Szkoły i Stowarzyszenia Księgowych realizowany jest począwszy od klasy pierwszej przez kolejne lata szkolne, aż do zakończenia nauki przez uczniów w klasie czwartej. Program innowacji pedagogicznej realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych,  prowadzonych przez członków Stowarzyszenia Księgowych. Uczniowie uczestniczą w spotkaniach z praktykami (księgowymi, doradcami podatkowymi, pracownikami Urzędu Skarbowego, wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), biorą udział  w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych. Uczniowie otrzymali od Stowarzyszenia indeksy (na wzór indeksów studenckich), do których wpisują wszystkie prelekcje i zajęcia patronackie, w których uczestniczą. Po zakończeniu czteroletniego cyklu współpracy otrzymają zaświadczenia o zrealizowaniu zajęć patronackich. Zajęcia w klasie pierwszej mają na celu zaprezentowanie uczniom ścieżki zawodowej w ramach zawodów związanych z rachunkowością i finansami. Ważnym elementem zajęć są również zagadnienia z zakresu etyki w działalności gospodarczej oraz etyki zawodu księgowego. W drugiej klasie poruszane są tematy związane z funkcjonowaniem otoczenia firmy (Urzędy Skarbowe, ZUS). W klasach trzeciej i czwartej omawiane będą zagadnienia związane z prowadzeniem rachunkowości firmy i funkcjonowaniem biur rachunkowych. Kolejnym obszarem współpracy jest organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów klas patronackich w przedsiębiorstwach będących członkami Stowarzyszenia Księgowych. Po zakończeniu nauki w szkole zainteresowani zawodem księgowego absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie zawodowe w ramach certyfikowanych kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych.

To już drugi rok realizacji patronatu. Potwierdzeniem efektywności podjętych działań patronackich są bardzo dobre opinie uczniów z klasy patronackiej, oraz spore zainteresowanie wśród kandydatów do szkoły klasą Technika ekonomisty objętą patronatem Stowarzyszenia Księgowych.

Współpraca się rozwija, rodzą się coraz nowe pomysły wciągania uczniów w tajniki świata księgowych.

Szczególna wdzięczność należy się Śp. Panu Profesorowi Bronisławowi Micherdzie, dzięki któremu współpraca została nawiązana.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania i pomocy ze strony Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Krakowie: nowego Pana Prezesa Zarządu O/O dr Łukasza Górki, Pana Dyrektora Biura mgr Kazimierza Jarosza, Przewodniczącego Komisji  ds. młodzieży Pana dr Bartłomieja Wrony oraz prowadzących zajęcia: Pani mgr Karoliny Marzec-Balinow, Pana mgr Macieja Gnela, przedstawicieli Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto i Kraków-Nowa Huta.

 

Iwona Żurowska, Członek SKwP

Nauczyciel rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie

Autorka innowacji pedagogicznej „Dziś ekonomista – jutro księgowy - orientacja zawodowa w zakresie zawodów związanych z rachunkowością i finansami”

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO