Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku specjalisty do spraw wynagrodzeń z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.

Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracownik

Sylwetka słuchacza kurs jest skierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje w omawianym zakresie.

Wymiar godzin : 30 godz. lekcyjne

Płatność : jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

Terminy zajęć : rozpoczęcie  28.09.2021 

następne zajęcia  : 30.09.2021,05.10.2021,07.10.2021,12.10.2021,14.10.2021,19.10.2021,21.10.2021

 

Pozostałe aktualności

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod