Oferowany program kursu ma na celu przygotowanie uczestników do księgowania podstawowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem prawa podatkowego. Podczas kursu słuchacze zapoznają się z licznymi praktycznymi zagadnieniami związanymi z rachunkowością podatkową jednostek gospodarczych. Celem kursu jest omówienie zagadnień dotyczących rachunkowości podmiotów gospodarczych prowadzących pełne księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, ze szczególnym naciskiem na podatkowe aspekty ewidencji operacji gospodarczych oraz różnice pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym.

Program ma przygotować uczących się do wykonywania pracy zawodowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych ze szczególnych uwzględnieniem zagadnień rachunkowości podatkowej oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ma ułatwiać uczenie się przez całe życie oraz spełnianie oczekiwań pracodawców w zakresie wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Kurs kierowany jest do  osób posiadających podstawową wiedzę z rachunkowości, co najmniej na poziomie I stopnia certyfikacji SKwP – „Kursu dla kandydatów na Księgowego”, chcących uzupełnić wiedzę o praktyczne aspekty związane z podatkami (w przypadku podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe).

Kurs przewidziany jest również dla osób chcących zaktualizować posiadaną wiedzę z rachunkowości podatkowej oraz poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.

Czas trwania kursu :  8 dni  tj. 5.10.2021, 7.10.2021,12.10.2021, 14.10.2021,19.10.2021,21.10.2021,28.10.2021 ,04.11.2021

Rozpoczęcie : 16:00 - 19:15

Wymiar godzin łącznie wynosi 32 godziny lekcyjne

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Pozostałe aktualności

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

Proszę zaraz za znacznikiem umieścić kod