Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w zakresie PIT i ZUS w 2019r w kontekście płatnika wynagrodzeń. Ważne zmiany w deklaracjach ZUS

Zmiany w zakresie PIT i ZUS w 2019r w kontekście płatnika wynagrodzeń. Ważne zmiany w deklaracjach ZUS

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-02-19
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Zmiany w zakresie PIT i ZUS w 2019r w kontekście płatnika wynagrodzeń. Ważne zmiany w deklaracjach ZUS

Data szkolenia potwierdzona


Zakres tematyczny:


1. Nowe zasady i terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej
2. E- akta dla kogo obowiązkowo i jak się przygotować do ich wprowadzenia
3. Ważne zmiany w deklaracjach ZUS już za styczeń 2019 - E - akta i konsekwencje z obsłudze programu Płatnika, nowe deklaracje ZUS RIA I ZUS RPA - dla kogo obowiązkowe, dla kogo dobrowolne, jakie zawierają informacje i od kiedy obowiązują ZMIANY W PODATKU PIT
4. Zasady stosowania skali podatkowej w 2019 roku
5. Przygotowanie PIT 11 i PIT 8C za 2018 – nowe terminy i nowe druki
6. Koszty uzyskania, PIT 2 – zasady stosowania, najnowsze wyjaśnienia MF
7. Nowe zasady sporządzania rozliczeń rocznych
8. Nowe zasady zwrotu nadpłaty w PIT
9. Nowe zasady ustalania wysokości zaliczki ze stosunku pracy – termin wejścia w życie
10. Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich po zmianach w ustawie o PIT z dnia 04.07.2018 r.
11. Danina solidarnościowa - co zmieni w rozliczeniach płatnika
12. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych obcokrajowców – niewielkie zmiany w podatku u źródła
13. Kontrakt menadżerski – problemy w PIT i ZUS
14. Przedsiębiorstwo w spadku jako płatnik podatku i ZUS – sygnalizacja ważnych zmian w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa
15. Funkcjonowanie ograniczenia 30-stokrotności po wyroku TK
16. Pracownicze plany kapitałowe – sygnalizacja nowych obowiązków i składek dla pracodawców - dla kogo nowe obowiązki do 01.07.2019 roku a dla kogo od 2020 roku, jakie składki i kto będzie wpłacał do PPK, jak bardzo jest obowiązkowe, ile nowych obowiązków czeka działy płacowe
17. ZUS przedsiębiorcy – wiele możliwości od 2019 roku, zasady stosowania i ograniczenia
18. Działalność nieewidencjonowana od 30.04.2018 – konsekwencje podatkowe i w obszarze ZUS
19. Zmiany w zasiłku opiekuńczym
20. Stanowisko ZUS w zakresie podstawy wymiaru składek i podstawy wymiaru zasiłków pracowników oddelegowanych
21. E- zwolnienia – usystematyzowanie wiedzy, praktyka funkcjonowania
22. Zmiany w egzekucji z zasiłków i umów cywilnoprawnych
23. Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
24. Bieżące pytania w zakresie naliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów i ustalania prawa do zasiłków oraz ustalania ich podstawy
25. Panel dyskusyjny.


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych oraz  konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-300 Olkusz Godzina : 9:00


Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).


Informacja o kadrze

Trener  z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO