Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT 2019 r

Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT 2019 r

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-03-04
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:
Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT 2019 r

 

 

UWAGA!!! SZKOLENIE POTWIERDZONE

 


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.


Treść szkolenia:


I. Zeznanie roczne CIT-za 2018


1.Podział dochodów na odrębne źródła
2.Zmiany  w zakresie  kosztów  uzyskania przychodów
3.Ustalenie elementów kształtujących podstawę opodatkowania
4.Obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem roku


II. Zmiany na 2019 rok


1.Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%
2.Nowe zasady rozliczania strat podatkowych
3.Nowe regulacje w zakresie rozliczania kosztów podatkowych:
 -nowe limity dla amortyzacji i kosztów używania samochodów   osobowych własnych i obcych
 -zmodyfikowane zasady rozliczania kosztów finansowania kapitałem własnym i obcym
 -zmienione zasady  rozliczenia transakcji zbycia pakietów wierzytelności
 -nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w związku z konwersją długu na kapitał
 -podwyższone limity składek na rzecz organizacji pracodawców   i przedsiębiorców
4.Zmiany w zakresie dokumentowania i poboru podatku „u źródła”
5.Zmiany  obowiązków dokumentacyjnych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi oraz zasad ustalania i korekty cen  transferowych
6.Zmiany zakresu przedmiotowego i zasad rozliczania podatku od nieruchomości komercyjnych
7.Nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z obrotu walutami wirtualnymi
8.Nowa forma opodatkowania dla firm inwestujących w najem nieruchomości                                                                                                                                                                                                  9. Pytania uczestników


 

 

Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).


Informacja o kadrze


wykładowca znany i ceniony z zakresu podatku CIT


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48

530-684-181 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO