Strona główna Terminy szkoleń i kursów Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych (80 godz.)

Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych (80 godz.)

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2018-01-27
Typ:
rach. budżetowa
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1620,- zł od osoby,
brak miejsc

KURS - "Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego w zakresie rachunkowości budżetowej. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie oraz rozumieć znaczenie przestrzegania norm etycznych w pracy księgowego. Czas trwania kursu to 80 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w weekendy (sob.- nd.), co dwa tygodnie po 8 godz. lekcyjnych w godzinach 8.00 - 14.00. 

Szczegółowy plan zajęć i terminy podane zostaną w harmonogramie kursu. 

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 8 bloków tematycznych:

1. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości,z elementami etyki zawodowej* - 12 godzin.

2. Szczególne zasady rachunkowości budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych - 28 godziny.

3. Szczególne zasady rachunkowości budżetów organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego - 3 godziny.

4. Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 7 godzin.

5. Sprawozdawczość finansowa - 8 godzin.

6. Sprawozdawczość budżetowa - 10 godzin.

7. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - 6 godzin.

8. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - 3 godziny.

9. Dyscyplina finansów publicznych - 3 godziny.

*Według zasad etyki opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie: nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na znajomości:

  • podstawowych regulacji prawnych prowadzenia rachunkowości budżetowej,
  • podstawowych przepisów prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej w sektorze publicznym,
  • zasad i technik rachunkowości budżetowej,
  • specyfiki planu kont jednostek sektora finansów publicznych,
  • ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w jednostkach budżetowych ( w tym w urzędach jednostek samorządu terytorialnego) oraz w samorządowych zakładach budżetowych,
  • rodzajów sprawozdań budżetowych i sporządzaniu ich,
  • sporządzania sprawozdań finansowych.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru umieszczonego w Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., Załącznik nr 5 (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z późniejszymi zmianami).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani Marta Cybulska - biegły rewident oraz audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego, wieloletni wykładowca SKwP.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel.(12) 632 09 10

fax. (12) 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa,
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

poleć znajomemu:

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: