Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img FAKTUROWANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

FAKTUROWANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-03-11
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
790,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs:  „ FAKTUROWANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w zawodzie fakturzysty. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak
i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu fakturowania.
Program kursu obejmuje dwa bloki: teoretyczny (12 godzin) oraz praktyczny (16 godzin), łącznie 28 godzin lekcyjnych.

 Zajęcia z wykorzystaniem programu COMARCH OPTIMA - moduł fakturowanie

Terminy zajęć:

 

 

 

 

 

 

Treści kształcenia:

Spotkanie pierwsze - 4 godziny
-Pojęcie faktury, rodzaje oraz znaczene.
-Zasady fakturowania wg obowiązujących zasad z rozporządzenia do ustawy o VAT, przepisów unijnych w zakresie wystawiania faktur oraz regulacji dotyczących fakturowania.
-Czynności podlegające fakturowaniu oraz opodatkowaniu VAT, stawki VAT.
-Przedstawienie wzoru faktury oraz omówienie elementów obowiązkowych.
-Terminy wystawiania faktur, a moment powstania obowiązku podatkowego.
-Faktura w walucie obcej.
Ćwiczenia:
-Ręczne wystawienie faktury.
-Zadania utrwalające wiedzę na temat terminów powstania obowiązków podatkowych.

Spotkanie drugie - 4 godziny
-Przyczyny i zasady, terminy oraz data powstania obowiązku podatkowego dla faktur: 
* proforma,
*zaliczkowych,
* końcowych,
* korygujących,
* WDT,
* Eksportowych,
*Duplikatów.
-Pojęcie samofakturowania, refakturowania, pustej faktury.
-Anulowanie faktury.
-Przedstawienie wzorów w/w faktur.
Ćwiczenia:
-Ręczne wystawienie faktur.
-Zadania utrwalające wiedzę na temat terminów powstania obowiązków podatkowych.

Spotkanie trzecie - 4 godziny
-Definicja, zasady, terminy, przepisy dotyczące wystawiania faktur elektronicznych .
-Przyczyny oraz zasady wystawiania not korygujących.
-Zasady oraz okres przechowywania faktur.
-Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury  -terminy, ograniczenia.
-Ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej - obowiązki dotyczące użytkowania, limity itd.
-Paragony fiskalne - elementy, terminy, zaliczki
-Faktura do paragonu.

Spotkanie czwarte - 4 godziny
-Zapoznanie z funkcjami administracyjnymi programu.
-Wprowadzanie kontrahentów.
-Wprowadzanie towarów.
-Terminów płatności.
-Wystawienie faktur sprzedażowej na towar.

Spotkanie piąte - 4 godziny
-Wystawienie faktury sprzedażowej:
* proforma,
* zaliczkowych,
* końcowych,
* korygujących,
* WDT,
*Eksportowych,
* Odwrotne obciążenie
* Duplikatów.

Spotkanie szóste - 4 godziny
-Zatwierdzanie wystawionych faktur.
-Anulowanie wystawionej faktury.
-Wprowadzanie faktur dotyczących zakupu  - m.in odwrotne obciążenie, import usług, WNT 

Spotkanie siódme - 4 godziny
-Podsumowanie zdobytej wiedzy.
-Przedstawienie rejestrów VAT
-Naliczenie deklaracji VAT
-Kompleksowe ćwiczenie utrwalające zdobyte umiejętności.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest:

Pan Witold Furman - wieloletni wykładowca SKwP. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

Pani Ewa Pietrucha - absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kursów księgowych. Samodzielna księgowa w Kancelarii Podatkowej, współpracująca m.in. z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 


 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO