Etyka

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Kodeksem Zawodowej Etyki w Rachunkowości

Artykuł o etyce w rachunkowości
Wywiad o Kodeksie Etyki

Czy etyka się opłaca?
Zostań Sygnatariuszem Kodeksu

Pobierz Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości w formacie PDF
Pobierz Uchwałę nr 18 w sprawie zasad etyki zawodowej w formacie PDF
oświadczenie zbiorowe Sygnatariusza Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości
oświadczenie indywidualne Sygnatariusza Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

 

Uprzejmie informujemy, że Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie w swojej działalności przywiązuje wielkie znaczenie do popularyzacji zasad etyki wynikających z postanowień „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości” oraz pozyskiwania jego Sygnatariuszy. Działania te zostały nagrodzone przyznaniem  Oddziałowi w 2014 r. tytułu „ Ambasadora Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

 

Uchwała nr 839/277/ 2014

Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie nadania tytułu „Ambasador Zawodowej Etyki w Rachunkowości”

 

Na podstawie art. 27 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 813/174/2013 Zarządu Głównego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Ambasador Zawodowej Etyki w Rachunkowości”, Zarząd Główny postanawia, co następuje:

§ 1

W uznaniu szczególnej aktywności w upowszechnianiu zasad zawartych w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości i spełnieniu kryteriów określonych w § 2 pkt 3 ww. uchwały, nadaje się tytuł „Ambasadora Zawodowej Etyki w Rachunkowości” Oddziałowi Okręgowemu w Krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Oddziału Okręgowego w Krakowie statuetkę Ambasador Zawodowej Etyki w Rachunkowości odebrał prezes Zarządu Oddziału – prof. Bronisław Micherda, z jednoczesnymi gratulacjami przekazanymi przez prof. Annę Karmańską – przewodniczącą Komisji Etyki i Franciszka Walę - prezesa Zarządu Głównego.

 

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO