Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Małopolski. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes - prof. Bronisław Micherda
Wiceprezes - Antoni Kurek
Wiceprezes - dr Łukasz Górka
Sekretarz - Barbara Gablankowska
Skarbnik - Włodzimierz Lurka

Członkowie Zarządu:

dr Jerzy Hejnar
Krzysztof Jonas
dr Marcin Kędzior
Andrzej Piwowarczyk
Urszula Prochwicz
dr Bartłomiej Wrona

W skład Zarządu Oddziału Okręgowego wchodzą również prezesi Zarządów Oddziałów Terenowych tj.:

Maria Bil – OT Chrzanów
dr Konrad Grabiński – OT Kraków
Michalina Berlińska – OT Olkusz
Stanisława Góral – Żurawlew – OT Nowy Sącz
Józef Ścisłowicz – OT Nowy Targ
Maria Wielgus – OT Tarnów

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Zobacz więcej

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Stanisław Gładysz
Z-ca Przewodniczącego - Józef Krempa
Członek - Cecylia Gaudyn
Członek - Marian Palka
Członek - Zdzisław Rak

Okręgowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Bernard Jarasz
Z-ca Przewodniczącego - Ludwika Horabik
Członek - Maciej Gnela
Członek - Urszula Krempa
Członek - Daniela Piórkowska

Informacja z  Krajowego Zjazdu SKwP

W dniach 15-16.06.2015 r. w Jachrance k/Warszawy odbył się XXI Krajowy Zjazd SKwP, który dokonał podsumowania działalności całego Stowarzyszenia w kadencji 2011-2014, uchwalił program działania na kadencję 2015-2018 oraz wybrał nowe centralne organy władz SKwP. Zjazd dokonał także wyboru 9 nowych Członków Honorowych SKwP, w tym 2 z Krakowa: kol. Antoniego Kurka i kol. Tadeusza Pieniążka.

W obradach Zjazdu uczestniczyło 135 delegatów z całej Polski, w tym 15 z O/O Kraków: Mariusz Andrzejewski, Michalina Berlińska, Ilona Bienias, Elżbieta Bochenek(Członek Honorowy), Stanisława Góral-Żurawlew,
Łukasz Górka,  Bernard Jarasz, Kazimierz Jarosz, Antoni Kurek, Bronisław Micherda(Członek Honorowy),
Ewa Micherda,  Tadeusz Pieniążek,  Andrzej Piwowarczyk,  Urszula Prochwicz  i Józef Ścisłowicz.

Dla obsługi organów władz, realizacji ich decyzji oraz wykonywania bieżących zadań Stowarzyszenia powołane jest Biuro O/Okręgowego, którego dyrektorem jest Kazimierz Jarosz, główną księgową Bożena Kwaśniewska a kierownikiem działu szkolenia Beata Najdek-Hudziak.

W celu pełnej realizacji uchwał XVII Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz bieżących zadań statutowych Stowarzyszenia – Zarząd Oddziału Okręgowego powołał Komisje Problemowe w następujących składach:

1. Komisja ds. Działalności Statutowej i Etyki

Przewodniczący
– Andrzej Piwowarczyk

Członkowie:         
Maciej Gnela
Konrad Grabiński
Wojciech Prawdzic-Lewandowski
Małgorzata Wojs

2. Komisja ds. Organizacji i Rozwoju

Przewodniczący
– dr Marcin Kędzior

Członkowie:         
dr Konrad Grabiński
dr Joanna Krasodomska
Jan Mączka
Zdzisław Rak

3. Komisja ds. Edukacji

Przewodniczący
– dr Bartłomiej Wrona

Członkowie:          
Maja Chodacka
Krzysztof Jonas
Katarzyna Kluska
Beata Najdek – Hudziak
Krystyna Rządkowska
Jolanta Trela

4. Komisja ds. Rachunkowości i Informatyki

Przewodnicząca
– Ilona Bienias

Członkowie:        
Maria Jakubas
Marian Palka
Wanda Tota
Maria Wielgus

5. Komisja ds. Biur Rachunkowych

Przewodnicząca
– Urszula Prochwicz

Członkowie:         
Witold Furman
Dorota Lechowicz
Artur Pietrzak
Katarzyna Świetla

6. Komisja ds. Młodzieży

Przewodniczący
– Włodzimierz Lurka

Członkowie:         
Ewa Grabowska – Kaczmarczyk
Urszula Krempa
Zofia Romanowska
Sylwia Szajna
Paweł Zieniuk

7. Zespół Konsultantów

Przewodniczący – Bronisław Kogut

Członkowie:        
Józef Krempa
Marian Palka
Bernadetta Wenda

8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczący  - Antoni Kurek
Z-ca Przewodn.  - dr Małgorzata Szulc
Sekretarz           - dr Bartłomiej Wrona

Członkowie:      
Maciej Gnela
Jolanta Trela