Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu okręgowym są:

a) okręgowy zjazd delegatów,
b) zarząd oddziału okręgowego,
c) okręgowa komisja rewizyjna,
d) okręgowy sąd koleżeński.

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Zobacz więcej

Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych na terenie Małopolski. Wybierany jest co 4 lata przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezydium zarządu oddziału. Zobacz więcej

W okresie od 2011 do 2014 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes prof. Bronisław Micherda
Wiceprezes Antoni Kurek
Sekretarz Barbara Gablankowska
Skarbnik dr Łukasz Górka

Członkowie Zarządu:

Ilona Bienias
dr Marcin Kędzior
Włodzimierz Lurka
Andrzej Piwowarczyk
dr Bartłomiej Wrona

W skład Zarządu Oddziału Okręgowego wchodzą również prezesi Oddziałów Terenowych tj.:

Maria Bil – OT Chrzanów
dr Konrad Grabiński – OT Kraków
Michalina Berlińska – OT Olkusz
Stanisława Góral – Żurawlew – OT Nowy Sącz
Józef Ścisłowicz – OT Nowy Targ
Maria Wielgus – OT Tarnów

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych. Zobacz więcej

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2011 – 2014:

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Andrzej Sokalski
Z-ca Przewodniczącego – Józef Krempa
Członek – Stanisław Gładysz
Członek – Cecylia Gaudyn
Członek – Adam Łasak

Okręgowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Bernard Jarasz
Z-ca Przewodniczącego – Ludwika Horabik
Członek – Daniela Piórkowska

Dla obsługi organów władz, realizacji ich decyzji oraz wykonywania bieżących zadań Stowarzyszenia powołane jest Biuro O/Okręgowego, którego dyrektorem jest Kazimierz Jarosz, główną księgową Bożena Kwaśniewska a kierownikiem działu szkolenia Beata Najdek-Hudziak.

W celu pełnej realizacji uchwał XVII Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz bieżących zadań statutowych Stowarzyszenia – Zarząd Oddziału Okręgowego powołał Komisje Problemowe w następujących składach:

1. Komisja ds. Działalności Statutowej i Etyki

Przewodniczący
– Andrzej Piwowarczyk

Członkowie:         
Maciej Gnela
Konrad Grabiński
Wojciech Prawdzic-Lewandowski
Małgorzata Wojs

2. Komisja ds. Organizacji i Rozwoju

Przewodniczący
– dr Marcin Kędzior

Członkowie:         
dr Konrad Grabiński
dr Joanna Krasodomska
Jan Mączka
Zdzisław Rak

3. Komisja ds. Edukacji

Przewodniczący
– dr Bartłomiej Wrona

Członkowie:          
Maja Chodacka
Krzysztof Jonas
Katarzyna Kluska
Beata Najdek – Hudziak
Krystyna Rządkowska
Jolanta Trela

4. Komisja ds. Rachunkowości i Informatyki

Przewodnicząca
– Ilona Bienias

Członkowie:        
Maria Jakubas
Marian Palka
Wanda Tota
Maria Wielgus

5. Komisja ds. Biur Rachunkowych

Przewodnicząca
– Urszula Prochwicz

Członkowie:         
Witold Furman
Dorota Lechowicz
Artur Pietrzak
Katarzyna Świetla

6. Komisja ds. Młodzieży

Przewodniczący
– Włodzimierz Lurka

Członkowie:         
Ewa Grabowska – Kaczmarczyk
Urszula Krempa
Zofia Romanowska
Sylwia Szajna
Paweł Zieniuk

7. Zespół Konsultantów

Przewodniczący – Bronisław Kogut

Członkowie:        
Józef Krempa
Marian Palka
Bernadetta Wenda

8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczący  - Antoni Kurek
Z-ca Przewodn.  - dr Małgorzata Szulc
Sekretarz           - dr Bartłomiej Wrona

Członkowie:      
Maciej Gnela
Jolanta Trela