Certyfikaty

Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie działalność edukacyjną stara się prowadzić profesjonalnie stosując Polskie i Międzynarodowe Standardy Edukacyjne. Najważniejszym naszym celem w tej dziedzinie jest wysoka jakość i efektywność szkoleń, a przez to wysoki stopień zadowolenia ich uczestników.  

 

Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych szkoleń jest posiadanie przez Oddział w Krakowie akredytacji na większość prowadzonych kursów zawodowych wydanej przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.Akredytacja  

W celu możliwie szerokiego stosowania przepisów oświatowych na realizowanych szkoleniach jest prowadzenie w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Chrzanowie i Olkuszu - Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego SKwP (powołanych przez Oddział Okręgowego SKwP w Krakowie).

Zaświadczenie placówki

Zajmując się doskonaleniem zawodowym Oddział współpracuje z organizacjami rynku pracy, posiadając m.in. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zaświadczenie WUP