Strona główna Stowarzyszenie KLUB SENIORA O/O SKwP w Krakowie

KLUB SENIORA O/O SKwP w Krakowie

 

KLUB SENIORA – bieżące informacje


Koleżanki i Koledzy

 

Klub Seniora SKwP zawiadamia:

 

że w dniu 9 września odbędzie się pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie w sali nr 1 na parterze  Stowarzyszenia Księgowych o godz. 16-tej.

 

Tematem spotkania będzie przedstawienie planu działań na najbliższe miesiące roku.

Równocześnie prosimy o zgłaszanie wniosków i propozycji dla dalszych naszych działań.

 

Zawiadamiamy, że w przygotowaniu jest spotkanie integracyjno-krajoznawcze na Ziemi Sandomierskiej  w dniach 16-17 września 2017 wyjazd o godz. 7,30 spod siedziby Stowarzyszenia. 

Powrót w niedzielę około godz. 20-tej do Krakowa.

 

Odpłatność wstępna uczestnika  100 zł  (na spotkaniu)

Prosimy podać dane adresowe i nr PESEL dla celów ubezpieczenia w podróży

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na:   maria_kula@op.pl

lub tel. 663 731 311

najpóźniej do 5 września

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o pilne zgłoszenia (miejsc jest 50 z kierowcą).

 

Szczegółowy plan  przygotowany dla uczestników rozdamy na spotkaniu.

 

Planowane jest zwiedzanie miasta Sandomierza z przewodnikiem PTTK, rejs po Wiśle, obiadokolację i podsumowanie dnia w winiarni,

Nocleg w hotelu Stal w Stalowej Woli ze śniadaniem – pokoje 2-osobowe  i 1-osobowe.

W niedzielę wyjazd w teren do Baranowa Sandomierskiego, Krzyżtopór w Ujeździe, Opatów.

 

Program szczegółowy wraz z biletami wstępu przygotowuje nam PTTK w Sandomierzu

 

 

 

W imieniu Zarządu Klubu Seniora SKwP

Maria Kula

 

 


 

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizacja wielopokoleniowa skupia w swych szeregach młodych księgowych, którzy dopiero wkraczają w zainteresowanie zawodem poprzez osoby zawodowo czynne, aż po seniorów, którzy swoją aktywność zawodową mają już w większości „za sobą”. Umiejętność łączenia się ponad podziałami pokoleniowymi jest wypracowywanym przez dziesięciolecia wspólnym dorobkiem jego członków. Szczególnie cennym dla organizacji jest obecność ludzi dojrzałych wiekowo z bogatym zawodowym „bagażem”, którzy swoje doświadczenie mogą przekazać innym oraz utrzymywać więzi koleżeńskie i wspierać młodsze zastępy księgowych w ich bieżącej działalności zawodowej i organizacyjnej.

Celowi  temu służy powstały w Krakowie w 1984 roku Klub Seniora jako pierwszy w całym Stowarzyszeniu i do dzisiaj należy do najbardziej aktywnie działających w Polsce. Organizatorem Klubu i jego pierwszym Prezesem był kol.Tadeusz Pieniążek, wieloletni aktywny działacz na szczeblu okręgowym i centralnym, aktualnie Członek Honorowy SKwP. Pierwszą siedzibą i miejscem działalności Klubu był udostępniony nieodpłatnie lokal przy ul. Kochanowskiego 12, pozyskany przez kol.  Elżbietę Bochenek, aktualnie członkini Głównego Sądu Koleżeńskiego i Członek Honorowy SKwP.  Klubowicze sami finansowali działalność Klubu z dobrowolnych składek. Po przerwie spowodowanej zmianami strukturalnymi w Polsce Klub wznowił działalność w 2000 roku. Od tego czasu Klub ma siedzibę w budynku Oddziału Okręgowego w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 i jest wspierany finansowo przez  Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie. W  okresie 2000-2014  Klubem kierowały: kol.kol. Wanda Pieniążek, Mirosława Wróbel i Krystyna Sokalska. Nadmienić należy,  że w każdym Zarządzie Klubu w tym czasie działała „niezastąpiona” Wilhelmina Grelowska, zwana przez wszystkich „Osia”. Klub Seniora liczy obecnie ponad 170 osób. Od  listopada 2014 roku Klubem kieruje  kol. Zdzisław Rak, a w skład Zarządu Klubu wchodzą jeszcze: kol.kol. Jadwiga Husakowska,  Maria Kula, Alicja Samborska i Kazimiera Widła.

Członkowie Klubu spotykają się w każdy 2-gi piątek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w siedzibie Stowarzyszenia bądź poza jego siedzibą w przypadku zorganizowania interesujących imprez. Spotkania mają różną tematykę wynikającą z zainteresowania jego członków.

W 2016 roku Zarząd Klubu zorganizował wiele ciekawych integracyjnie i krajoznawczych przedsięwzięć, o czym nawet rozpisywał się kwartalnik „Świat Księgowych” oraz „Aktualności” na stronie internetowej O/O. Do najbardziej interesujących należały:

Wyjazd integracyjny w dniach 10-11.09.2016 r. do Brzegu i Wrocławia, w którym uczestniczyło 40 osób. Było to bardzo ciekawe merytorycznie i integracyjnie spotkanie.  Ponadto w trakcie przejazdu w autokarze uczestnicy spotkania zapoznani zostali z 80-letnią historią Oddziału Okręgowego w Krakowie.

 

W dniu 27. 11. 2016 r.  odbyło się spotkanie integracyjne organizowane przez Zarząd Klubu Seniora. Zaproszenie o integracyjnym spotkaniu zostało wysłane do wszystkich członków zrzeszonych w O/O, a ostatecznie udział w wydarzeniu wzięło ponad 90 członków, w tym część Seniorów Księgowych. Po zakończeniu części dyskusyjnej i podsumowaniu spotkania organizatorzy zaprosili uczestników do zwiedzania Stołeczno Królewskiego Miasta Krakowa. Uczestnicy wybrali się na Wawel, gdzie z przewodnikami zwiedzili Katedrę i Wzgórze Wawelskie. Następnie wszyscy udali się na spotkanie ze sztuką tj. na koncert Gali Operetkowo-Operowej w Centrum Kongresowym w Krakowie. Zarząd Klubu, wspierany przez Zarząd O/O, czyni starania, aby także w oddziałach terenowych poza Krakowem tworzyć grupy aktywnych seniorów, które samodzielnie lub w formie sekcji Klubu Seniora SKwP w Krakowie - prowadziłyby działalność w swoim miejscu zamieszkania. Zresztą już dzisiaj  do oddziałów terenowych kierowane są zaproszenia na najciekawsze imprezy integracyjno-edukacyjne organizowane przez Klub.

 

Informacje o odbytych spotkaniach klubowych i planowanych spotkaniach będziemy zamieszczać na stronie internetowej O/O SKwP Kraków   www.skwp.krakow.pl w zakładce KLUB SENIORA

W celu umożliwienia kontaktu członkom Stowarzyszenia z Zarządem Klubu Seniora uruchomiony został adres e-mailowy Klubu: senior@skwp.krakow.pl

 

 

Zarząd Klubu serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych Seniorów Członków SKwP,  zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Oddziału Okręgowego w Krakowie